17.11.2016 Pasākums Kalupē ,,Manas mājas –Latvija”

Pasākums Kalupē ,,Manas mājas –Latvija”

“Visskaistākā zeme, kur meži šalc, kur liepas un ozoli zaļo,

Ir zeme, ko latviets par savu sauc, jo latviešu tauta šeit dzīvo,” – šie dzejnieces Vēsmas Kokles-Līviņas vārdi kā vadmotīvs izskanēja svinīgajā pasākumā ,,Latvija- manas mājas”, kas 17. novembrī- valsts svētku priekšvakarā – pulcēja kalupiešus, lai kopā svinētu Latvijas 98.gadadienu.

Atbilstošu noskaņu radīja arī mazāArta Novicka: tautasdziesma ,,Skaista mana tēva sēta” viņas izpildījumā spēja iedvesmot ikvienu svētku dalībnieku.

Mēs visi priecājāmies par mūsu bērnu, draugu, kaimiņu, paziņu, darbabiedrupanākumiem. Katrs esam paveikuši ko labu, noderīgu.Šogad 12 kalupieši saņēma ,,Tencinājumu”: izglītības jomā – Ināra Ondzule, Irēna Mukāne, Svetlana Meļņičenko, Vitālijs Aļeksejevs, Sanita Cirse, kā Gada skolotājs – Tatjana Romanceviča, betkā Gada skolniece– Rainita Zavadska; lauksaimniecībā-Valentīna Kukļa un Jāņa Mukāna ģimene; sociālajā jomā – Jānis Bartusevičs un Antoņina Cirse; par sava pagasta vēstures lappušu apkopošanu – ĢertrūdeRasnače. Tas irkošs dzijas pavediens lielajā Latvijas kamolā, kurā varam satīt mūsu labos darbus, gaišās domas.

Svētku koncertu ieskandināja saksofoniste Karolīna Kiseļevska,visus klātesošos sveica Eiropas deju kopa ,,Balance”,vīru vokālais ansamblis,sporta deju dejotāji Leonīda Tihonova vadībā, dziesmu virpulī visus ievija Laura Struķe, muzikālais sveiciens no VSAC ,,Latgale” Kalupes filiāles kolektīva izskanēja Veras Bartusevičas izpildījumā, Kalupes pamatskolas 1-3.klašu deju kolektīvs un akordeonistu ansamblis. Pasākuma vadītāji Ilona Tihonova, Ingūna Novicka un Žanis Smilgins lasīja Kalupes jauniešu Zandas Meškovskas, Evijas Ivdras un Aigas Kudiņas eseju fragmentus, bet Rainita Zavadska-Kalupes pamatskolas skolēnu radošo darbu fragmentus.

Esam pateicīgi zemnieku saimniecības ,,Ošusala” īpašniekam Andrejam Kalugam par atbalstu un līdzdalību svētku pasākuma organizēšanā, priecējot visus ar ,,uzburtiem’’ 36 brīnumainiem mirkļiem-salūtu!

  18.Novembris – tā ir arī pārdomu diena. Kā mēs dzīvojam? Kāpēc ar mani, tevi, ikvienu no mums notiek tas, kas notiek? Ko varētu darīt? Kā mainīties? Svaru kausos liekam labo – slikto, priecīgo – skumjo. Kā mūsu dzīvē ir bijis vairāk? Kā mazāk? Ko mēs varētu darīt sevis pašu labā, sevis pilnveidošanā, ko varētu darīt Latvijas labā, Latvijas vārda, tēla spodrināšanā? Šie ir tikai daži jautājumi, ko katrs varam uzdot sev, saviem draugiem, ikvienam no mums.

    Latvija ir skaista zeme, tā ir mūsu tēvu zeme, un tikai no mums ir atkarīgs, kādu to redzēs mūsu bērni un mazbērni.

                                                                 Kalupes pagasta kultūras menedžere Inita Ivdra