DIŽOJIES KALUPĒ!

26. septembrī  Kalupē tika svinēti gada auglīgākās daļas svētki – Miķeļi. Šogad tie tika godināti savādākā gaisotnē -,,Dižošanās Kalupē”. Ar ko tad mēs varam dižoties? Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele teic, ka ar cilvēkiem – gan ar kalupiešiem, gan ar kaimiņiem, kuri ir ne tikai labi darba darītāji, bet arī atrod laiku iesaistīties pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Jau rīta agrumā Kalupes centrā  Kalugu ģimene rosījās pie savas mājas: sievietes rotāja pagalmu, vīrieši izmēģināja retro motociklu. Plašajā tehnikas parādē savu varēšanu, čaklumu un spēju izpausties demonstrēja  kā stiprā dzimuma pārstāvji, tā arī jaunkundzes. Apmeklētāju acis priecēja visdažādākā tehnika – no ķerrām, riteņiem un motocikliem līdz lielajiem spēkratiem. Rudenīgās noskaņās rotātas bija Seiļu, Zavadsku, Nešporu ģimeņu mašīnas, Mežvidu dejotāju busiņš un Kalupes pagasta tehnika. Visatraktīvākais un vissaimnieciskākais parādes dalībnieks Valentīns Kuklis ieradās pasākumā ne tikai izrādīt savu tehniku, bet arī pārdot organisko mēslojumu. Liela uzmanība tika veltīta Kaspara Mukāna restaurētajam traktoram ,,Jumza”. Sevišķi pucēts bija Jura Kudeikas zirgs Reģīnas Baikas droškas pajūgā. Ar saviem motocikliem dižojās Līksnas, Dubnas, Daugavpils pilsētas un Vārkavas novada vīri un sievas. Sevišķu sajūsmu radīja paši jaunākie dalībnieki – Katrīna Škutāne, Mihails Rakickis, Adrians Sergejevičs, Daniels Draška.

Tehnikas parādē redzētais iedvesmoja visus klātesošos, kurus uzmundrināja un sveica apjumības svētkos ,,dāmas” no tālajiem kolhoza laikiem, dāvinot maizes klaipiņus. Pasākuma vadītāji, iejutušies ,,Mērnieku laiku” tēlos, dižojās ar saviem cilvēkiem, viņu sasniegumiem, jo, kā teicis Ķencis, ja būs turīgi zemnieki, tad kāds kumoss būs arī viņam.

Zaļā pļava aiz skolas Kalupes iedzīvotājus un viesus vilināja ar ēdienu smaržu, sārtajiem brūkleņu un dzērveņu groziem, dārzeņiem un medu. Mielastu galdi šai dienā bija ēdieniem pārpilni! Kur nu bez saimniecēm! Kārdinoši, spīdīgi pīrāgi un smalkmaizītes, sieru dažādībaVijai Grigorjevai, Inārai Mukānei,Terēzijai un Rinaldam Simanovičiem, medus –Annai Melnei un Kornēlijai Jonānei, dārzeņi- Amandai Aleksejevai un Inārai Mukānei. Par Virognas garšīgajām pankūkām daudzi vēl ilgi runās. Cilvēku rinda veidojās pēc Aglonas maizes, kas tika ātri izpirkta.
Vienlaicīgi hokeja laukumā notika zīmējumu konkurss bērniem ,,Mana sapņu mašīna”, ko vadīja Meģija Audzere un Valērija Laskina. Visinteresantākie zīmējumi  bija Anastasijai un Maksimam Sidarevičiem, Egilam Audzeram, Iļjam Bogdanovam, Martinam Melderim, Robertam Osipovam un Aleksandram Nazarovam.

Apmeklētāju uzmanību piesaistīja arī pasākuma vadītāji- tēli no ,,Mērnieku laikiem”, kuri savos humoristiskajos izteicienos atspoguļoja  mūsdienu problēmas – liekulību, intrigu vērpējus un skauģus – un slavēja Kalupes un tuvāko  pagastu saimnieces un vīrus, folkloras kopu ,,Kolupka”, vīru vokālo ansambli ,,Čvartaks” un Mežvidu līnijdeju kolektīvu ,,Chilly cha cha”.
Ar skaļiem aplausiem skatītāji sagaidīja zirgu sētas ,,Klajumi” saimniekus  Ilzi Stabulnieci un Viktoru Pļiščikovu. Viņu stāsts un sinhronās, figurālās jāšanas priekšnesums, vizināšanās modernā poļu ražojuma divjūga zirgu vagonetē, izjādes ar zirgiem un ar maziņo ponija ķēvīti- saimniece Irēna Seimane- atstāja neaizmirstamus mirkļus un sajūtas dalībniekos. Pasākuma noslēgumā saimnieki veica labdarību, priecējot  SAC ,,Pīlādzis” un VSAC ,,Latgale” filiāles ,,Kalupe” klientus.

Pateicamies gan kalupiešiem, gan viesiem no tuvākās apkārtnes-  visiem, kas piedalījās pasākumā ,,Dižošanās Kalupē”.
Pasākumu atbalstīja Daugavpils novada dome un Kalupes pagasta pārvalde.

Informāciju sagatavoja Kalupes pagasta kultūras darba vadītāja Inita Ivdra

FOTOGALERIJA

VIDEO

VIDEO No retro līdz mūsdienām