Ielīgošana Kalupē 2016

         Jāņus Kalupē ielīgoja 22. jūnijā – ar līgo un alus  dziesmām, ar Jāņu un Līgu sumināšanu, ar ritmiskām dejām, – cauri visam vijoties mistikas pieskaņai.  Pasākumu atklāja pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele .  Skatītājus priecēja pašmāju kolektīvi – vīru vokālais ansamblis, deju  kolektīvs ,,Balance”  un Vārkavas novada  Upmalas pagasta deju kolektīvs ,,Pašām patīk”. Zaļumballi spēlēja ansamblis no Krāslavas.  Paldies visiem, kas piedalījās pasākuma rīkošanā, paldies apmeklētājiem!

Kalupes pagasta pārvaldes kultūras menedžere Monika Lipšāne

FOTOGALERIJA