Kalupes pagasta seniori tika iepriecināti ar radošo darbnīcu

1991. gadā ANO Ģenerālā asambleja izsludināja 1. oktobri par Starptautisko veco ļaužu dienu. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanas problēmām, veco ļaužu dzīves grūtībām, vientuļajiem vecajiem cilvēkiem. Šo dienu atzīmēja arī Kalupes pagastā, veltot to senioru iepriecināšanai.

Sociālā dienesta sociālā darbiniece Ligita Liepiņa, Kalupes pagasta jaunatnes speciāliste Iveta Poplavska kopā ar Latvijas Sarkanā Krusta jauniešiem Elīnu Bogdanovu, Lauru Kukli un Saniju Poplavsku ciemojās pie senioriem ar savām aktivitātēm un radošo darbnīcu. Diena tika pavadīta ļoti saturīgi – seniori dalījās ar saviem stāstiem, pieredzi un prasmi, bagātinot sevi un jauno paaudzi. Aktīvi novecot nozīmē dzīvot ar piederības, līdzdalības un noderīguma sajūtu, ar prieku par dzīvi un sevi.

Paldies iesaistītajiem par palīdzību un senioriem – par atsaucību!

Anna Jegorova