Kalupieši piemin un atceras savus brīvības cīnītājus

Kalupieši piemin un atceras savus brīvības cīnītājus

   Novembris ir mēnesis, kad mēs godinām Latvijas vēsturi. Tā ir ļāvusi izveidoties un atjaunoties valstij, ko cieņā un mīlestībā saucam par Tēvzemi – Latviju. 11.novembrī  lāpu gājienā pulcējās kalupieši, Daugavpils novada domes vadība, pārstāvji no Vaboles un Višķu pagastiem, lai  pie pieminekļa  ,,Kalupiešiem- 20.gadsimtā cietušajiem un upuriem” un Baltaču kapsētā pie Bronislava Šarūna piemiņas vietas iedegtu svecītes un pieminētu kritušos, atcerētos varoņus.

    Klātesošos uzrunāja pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele, Daugavpils novada domes priekšēdētāja Janīna Jalinska, Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks Arvīds Kucins, multifunkcionālā centra vadītājs Aivars Raščevskis, 34. Zemessardzes bataljona virsleitnants  Andris Laizāns, pieminekļa  projekta autore, kalupiete Ģertrūde Rasnače, projekta īstenotājs, novadpētnieks Henrihs Kivlenieks, Kalupes pamatskolas direktore Ināra Ondzule un 132.Kalupes mazpulka pārstāvji. Viņi aicināja ielūkoties to dienu notikumos, neaizmirst tās vēstures lappuses, kas prasīja cilvēku upurus brīvības vārdā. Savukārt Bronislava Šaršūna piederīgie pateicās kalupiešiem par pasākuma organizēšanu un ielūkojās svarīgākajās brīvības cīnītāja dzīves lappusēs.

   Runātāji uzsvēra, ka Lāčplēša diena saistās ar stāstu par 1919.gada jauniešiem, no kuriem daudzi pat nebija pilngadīgi, turklāt vāji bruņoti, bet stājās pretī Bermonta pārspēkam, par nabadzīgiem laukiem un pilsētām, kuras pamazām uzplauka, par vienkāršiem ļaudīm, kas, smagi strādājot, cēla Latviju, par politiķiem, kuri mācījās veidot valsti laikos, kad pašas valsts vēl īsti nebija, un arī šobrīd Latvijai ne mazāk kā agrāk ir vajadzīgi tādi jaunieši kā toreiz – drosmīgi un godprātīgi, zinātkāri un strādāt griboši, patiesi un dzimteni mīloši.

   Pie pagasta ēkas tika iedegtas sveču liesmiņas – kā piemiņas simbols brīvības cīnītājiem. Šim pasākumam pievienojās atbilstoši tēli – Lāčplēsis, Laimdota un Spīdala, kuri aicināja pie ugunskura sildīties, iemalkot piparmētru tēju un nogaršot pīrādziņus, atgādinot, ka Kalupē ir daudz zemnieku, kuri ir stipri kā Lāčplēsis, bet  sievietēm piemītot Laimdotas īpašības – brīvība, gudrība, skaistums un drosme,  lai veiktu savus pienākumus ģimenē un darbā, kā arī ir daudz tādu stipru un radošu sieviešu, kurām raksturīgas Spīdalas īpašības – pašuzupurēšanās, pašpārliecinātība un ticība, kas simbolizē tautas radošo garu, tautas apziņu, spēku, ko dod kultūra, māksla, zinātne.

Ziedi, aizdegtās sveces un lāpas apliecināja, ka kalupiešiem ir svēta savu novadnieku –varoņu – piemiņa, ka viņiem nav vienaldzīga tēvu zemes pagātne, šodiena un nākotne.

                                                                      Kalupes kultūras darba vadītāja Inita Ivdra

FOTOGALERIJA