LATVIJAS VALSTS SIMTGADES IZSKAŅAS KALUPĒ…

Latvijas  valsts simtgades izskaņas Kalupē…

Svētku priekšvakarā kalupieši tika aicināti uz Latvijas valsts simtgades pasākumu.

Kad manas dzimtenes dārzos

Caur sniegu miķelīši zied,

Stāv mana Dzimtene vārtos,

Caur kuriem uz ziemu iet…..ar Ingunas Būmanes-Lūses dzejolīti Kristiāna ieskandināja Latvijas dzimšanas dienas svētkus.

 Tā vadītājas Astrīda Mihailova un Ilona Tihonova  atspoguļoja svarīgākos  notikumus starp pagātni un tagadni gan dziesmās, gan dejās, gan cilvēku padarītajos  darbos un nākamajām paaudzēm atstātajā kultūrvēsturiskajā mantojumā.

Kalupes pagasta vadītāja Ināra Ūbele pateicās Ģertrūdei Rasnačei par ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanā, Vabiščeviču ģimenei par palīdzīgas rokas sniegšanu līdzcilvēkiem, Annai Jegorovai par sekmīgu darbošanos pagasta un cilvēku labā Kalupes kopienu atbalsta centrā ,,Vitrāža” un Aijai Raščevskai – sieviešu klubā ,,Astras”,  Genovefai Mukānei, Viktorijai Bartusevičai, Lūcijai Kolosovskai, Regīnai Baikai, Annai Melnei- par aktīvu līdzdalību un atbalstu organizētajos pasākumos, sagaidot Latvijas simtgadi, Inārai Ondzulei, Irēnai Mukānei, Sanitai Cirsei – par augsti profesionālu pedagoga darbu jaunās paaudzes audzināšanā, Kukļu ģimenei – par Kalupes pagasta popularizēšanu raidījumā “Vēstures skolotājs”, jauniešiem- Santai Seilei, Dāvidam Draškam, Laurai Kuklei- par aktīvu līdzdarbību pagasta un novada pasākumos, bet Madarai Skrindai – par radošu veikumu savas grāmatas ,,Slīkstot domu ezerā” izdošanā, Marinai Vingrei un Eleonorai Baikai- par mūža ieguldījumu Kalupes pagasta iedzīvotāju labā, Andrejam Kalugam – par finansionālo atbalstu Kalupes pagastam.

Kalupietis Sandis Ulps veltīja visiem klātesošajiem savas dziesmas, savukārt sieviešu deju kopa ,,Balance” un bērni  lika atcerēties sen aizmirsto rotaļu ,,Tūdaliņ, tagatiņ” un ,,Sudmaliņas”, bet patriotiskās dziesmas un tautas dziesmas par Latviju  skanēja  folkloras kopas ,,Kolupka” un vīru vokālā ansambļa ,,Čvartaks” izpildījumā. Uz valsi aicināja sporta deju skolotājs Dmitrijs Morderjers un viņa audzēkņi-Konstantīns Pikins un Jekaterina Koreškova.

Svinīgais pasākums noslēdzās ar svētku torti un salūtu.

       Svētki –tas ir tikai īss brīdis, spožs uzplaiksnījums, īstā dzīve un patiesā Latvija ir pirms svētkiem un pēc svētkiem, ikdienā, kas vislabāk un skaidrāk parāda Tavu izvēli. Tā ir tava izvēle-  ar savu godprātīgi paveikto darbu būt lepnam par savu māju, pagastu, valsti un tās panākumiem!

Kalupes pagasta pārvalde pateicas visiem par līdzdalību simtgades pasākumu organizēšanā!

        Informāciju sagatavoja Kalupes pagasta kultūras darba vadītāja Inita Ivdra

FOTOGALERIJA