PAR GODU SVĒTKIEM KALUPĒ VEIDOTA PRIEKŠAUTU UN SENO LIETU IZSTĀDE

Kalupes pagastā par godu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai tiek svinēti Baltā galdauta svētki – paceļot valsts karogu, pulcējoties pie balti klāta galda, baudot latviešu ēdienus un atceroties notikumus savā apkārtnē 1990. gada maijā.

Par godu šiem svētkiem tika izveidota priekšautu un seno lietu izstāde “No vecvecāku pūra lādes līdz mūsdienām”.  Sešpadsmit pagasta sievas dalījās ar priekšautu dažādību: Līvija Rimša ar vissenākajiem – savas mammas (Monikas Baikas, 1930. gads) izšūstītajiem priekšautiem, Vija Pabērze – savas mammas (Lūcijas Plociņas, 1940. gads) izšūstīto  kleitu, Tekla Svētiņa – pašas šūstītajiem priekšautiem un galvas segām (1960. gads), Viktorija Bartuseviča – kā saimnieces darba un svētdienas priekšautiem, Lūcija Kolosovska, Ināra Mukāne, Irina Iliško, Silvija Salceviča, Svetlana Meļņičenko, Ināra Nešpore, Anna Fedotova, Ivanda Zavadska, Lidija Kalēja, Inita Ivdra – līgavu un mūsdienu priekšautu dažādību, bet Vija Leguša, Sanita Cirse un VSAC “Latgale” priekšauti no tautas tērpu kolekcijas. Ar seno lietu kolekciju un pavārgrāmatām izstādi bagātināja Valentīns Kuklis un Ināra Ūbele.

Kopā ar Ansi Bērziņu tika izdziedātas daudzas latviešu dziesmas, kopīgi  veidots stāsts par Latviju un izrunāts, kāds jauks notikums ģimenē būs 4. maijā.

Iespējams, ka nākotnē sanākšana pie 4. maija svētku galda “apaugs” ar jaunām tradīcijām – sadziedāšanos, sadejošanu, kopīgu sportošanu un citu sev tīkamu nodarbju kopā darīšanu un citiem mācīšanu.

Informāciju sagatavojusi:
Kalupes pagasta kultūras darba vadītāja Inita Ivdra