PIEMINOT VAROŅUS KALUPĒ…

Pieminot varoņus Kalupē…

     Tuvojoties Lāčplēša dienai, mēs atceramies un pieminam tos ļaudis, kas ar savu spēku, darbu un dzīvību veidoja mūsu tagadni. Viņi nedomāja par pagātni, viņi gāja uz priekšu, lai viņu bērni, ģimenes dzīvotu labākā nākotnē.

Kalupiešiem bija iespēja tikties ar Zemessardzes 34.Artilērijas bataļjona komandu, kura parādīja militāro ekipējumuun pastāstīja par bruņojumu un tehniku, kāda ir pieejama mūsdienās. Pēc izstādes apskatīšanas, apmeklētāji cienājās ar biezputru-karavīru ikdienas ēdienu.

  1. novembrī devāmies pie pieminekļa ,,20.gadsimtā cietušajiem un upuriem” un uz Bronislava Šaršūna piemiņas vietu Baltaču kapsētā, nolikām ziedus un iededzām svecītes, ar klusuma brīdi pieminējām kritušos varoņus. Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele pateicās Šaršūnu ģimenei par līdzdalību un atbalstu pasākuma organizēšanā.

       Lielā pulkā bērni, skolēni, jaunieši un pieaugušie devās uz Daugavpili, lai pievienotos kopīgam lāpu gājienam, kas atgādināja par to, cik lielu varonību parādīja brīvības cīnītāji 1919. gadā. Ikvienam no mums šis pasākums lika stiprināt sevī tādas domas, kas spēcinātu arī Latviju. Tāpēc mums ar savu darbu un domām jādara viss, lai mums,mūsu bērniem un mazbērniem nākotnē Latvija vienmēr būtu brīva, augoša un ražīga.

Informāciju sagatavoja Kalupes pagasta kultūras darba vadītāja Inita Ivdra

FOTOGALERIJA