RIPO RAIBĀS LIELDIENIŅAS KALUPĒ

Ripo raibās Lieldieniņas Kalupē

    Lieldienu vakarā kalupiešus iepriecināja Špoģu un Naujenas mākslas skolas audzēkņi ar netradicionālo modes skati: Priekšmets. Manta .Lieta- Valda Grebeža un Anitas Karpenko  vadībā.

      Atgādinot Lieldienu  tradīcijas- ticējumus un mīklas, Kalupes  ,,Zaķi ”aicināja iedzīvotājus priecāties par saules atgriešanos ,  rosību , dzīvību, kustību dabā un kopīgi iedejot Lieldienas, lai katrā mājā ienāktu svētība un laukiem netrūktu auglības.

    Vislielāko gandarījumu bērniem sagādāja olu ripināšana –uzvarētāju vidū bija Sarkaņu ģimene, olu ,, titulus” ieguva:-Zavadsku un Volontu ģimenes -raibākā ola, Kalugu ģimene -spilgtākā ola, Kukļu ģimene -stiprākā ola, Nešpore Ināra- modernākā ola.

   Kā pārsteigums – pasākumā ieradās ,,LIELDIENU ZAĶI”: mazā Viktorija Kaluga (mazais zaķis) un Zavadsku ģimene, Ināra Nešpore- lielo zaķu komanda. Visi klātesošie vēroja ,,ZAĶU ” deju.

Vakara gaitā tuvāko un tālāko pagastu jauniešus uz balli aicināja Ilūkstes grupa,,Taktsmērs” .

Lieldienu,,Zaķi” aktīvākajiem dalībniekiem bija sarūpējuši dāvanas. Paldies visiem, kuri iesaistījās Lieldienu pasākumā !

                                                  Kalupes pagasta kultūras darba vadītāja Inita Ivdra