SEPTIŅAS JĀŅU NAKTS BURVESTĪBAS KALUPĒ

Zemnieku saimniecībā ,,Egles” kopā ar saimniekiem Elvīru un Valentīnu Kukļiem ielīgojām Jāņus Kalupē. Kamēr šķūnī Taurupes amatierteātris spēlēja ,,īsludziņu šurumburumu pirmsjāņu noskaņās”, tikmēr saimnieki  jūdza zirgu, pušķoja drošku, ņēma līdzi sagatavoto mielastu – sieru, alu, kā arī ziedu pušķus un kopā ar mazbērniem devās pie Jāņa bērniem. Pasākuma vadītāja aicināja visus klātesošos doties meklēt Kalupes Jāņus un Līgas, izzinot septiņas vasaras saulgriežu burvestības.

 Pirmā burvestībaziedi. Ziedu gulta un ziedu sieva Lidija Seile sagaidīja līgotājus un ļāva caur ziediem vairot skaistumu, mīlestību un auglību… Ziņas par Kalupes Jāņiem un Līgām, peldot laivā, atveda jaunie Kukļu saimnieki – Margarita un Aigars. Izrādās, ka pagastā ir 38 Jāņi, četras Līgas un deviņi Ivani. Tika sumināti Jānis Žuravskis kā vecākais, bet viņa mazdēls Jānis Meškovskis kā jaunākais pagasta Jānis. ,,Garā Līga”- Jeļena Gavrilova – pārstāvēja visas Kalupes pagasta Līgas un vēlējās tikt  ievērota.

Otrā burvestībasiers un alus – Jāņa bērnu galvenais cienasts. Tos godā cēla saimnieki.

Trešā burvestībatautasdziesmas. Folkloras kopa ,,Kolupka” izdziedāja tautasdziesmas par saules ceļu, dabas auglību un līgo dziesmas, jo dziedāšana dziedina, atjauno un spēcina. Dziedot tautasdziesmas, saulgriežos var piedzīvot vārda spēku.

Ceturtā burvestībavainags, kas ir sievas un meitas gods. No puķēm un zālēm pīts vainags ir kā burvju aplis, kas padara sievietes skaistas, gudras un auglīgas. Saimnieku vērtējumā viskošākie un bagātākie vainagi bija Laurai Kuklei, Viktorijai Kalugai, Sandrai Tkočenko, Rainitai Zavadskai.

Piektā burvestībavecie koki. Ozols izsenis ir spēka, auglības un svētības simbols. Kukļu vecais ozols tika ietērpts tautiskās jostās un izdzīvoja pādes deju kolektīva ,,Balances” izpildījumā, bet meitas, zīlēdamas par precībām, meta tā zaros vainagus.

Lai turpinātu ceļu pie nākamajām burvestībām, pirms saulrieta tika izspēlēta drošības spēle ,,Labā ziņa un sliktā ziņa” par četrām dabas stihijām – zemi, gaisu, ūdeni un uguni. Lai nonāktu pie ugunskura – sestās burvestības – Jāņi iededza lāpas, goda vietā – droškā – tika aicināti galvenie pasākuma varoņi – vecākais un jaunākais Jānis. Vīru vokālā ansambļa ,,Čvartaks” mūzikas vadībā visi devās pie ugunskura.

Sestā burvestībaugunskurs – silda, satuvina, atbrīvo prātu un rosina pacelties augšup. Klausoties Špoģu mūzikas un mākslas skolas audzēkņu mūzikā, Jānis Žuravskis un Jānis Meškovskis iededza svētku ugunskuru. Dziesmu, deju, rotaļu apvīts, dega Jāņu ugunskurs. Bet kur tad bez buršanās! Dziedot dziesmas pret skauģiem un burvjiem, saimnieku mazbērni vilka pīlādžu zarus, zāļu sieva, lai atbrīvotos no kaitēm, meta ugunskurā ziedus, deva to darīt arī Jāņa bērniem, bet mazās raganiņas, paslēpušas akmeņos, uzsāka deju ,,Raganu nakts”.

Pēdējā burvestībapapardes zieds. Jaunās meitas devās meklēt papardes ziedu, bet ciemiņi ieņēma vietas pie ugunskura kopīgai dziedāšanai, dejošanai, vārdu sakot, kārtīgai lustēšanai Anša Bērziņa un Jāņa Mukāna vadībā.

Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele pateicas z/s “Egles” saimniekiem par viesmīlību, bet Annai Melnei, Andrim Skrindam, Jānim Skrindam, Jānim Mukānam, Jurim Baltacim, Jurim Kudeika Silvijai Baidai, Vijai Grigorjevai, komunālajam dienestam – par atbalstu.

Informāciju sagatavoja Inita Ivdra –kultūras darba vadītāja

FOTOGALERIJA