VEČERINKA KALUPĒ

Kalupes pagastā večerinkas vecākajai paaudzei kļuvušas par nozīmīgu pavasara tradīciju. Nupat kopā dziedāt, dejot, aprunāties, piedalīties priekšautu modes skatē un atcerēties padomju laikus sanāca Kalupes pagasta seniori.

 Pasākumu ievadīja mūsu novadnieces Ligijas Plotkas dzejolis ,,Kas ir vecums?” Lūcijas Kolosovskas izjustajā izpildījumā. Laba vēlējumus senioriem teica Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele, Daugavpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Raščevskis un Daugavpils novada sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova.

Pasākuma laikā visiem klātesošajiem iejusties padomju laika gaisotnē palīdzēja noformējums – lozungi, plašu atskaņotājs, ziedi – un dziesmas. Ar humoru tika izspēlēta padomju laika sapulces epizode, bet dokumentālie fakti par Kalupes kolhozu tika lasīti no Ģertrūdes Rasnačes grāmatas ,,Aiz upes Aizupieši”. Kaimiņu etnogrāfiskais ansamblis ,,Vabaļis” atbrauca ciemos ar savu koncertprogrammu ,,Labi dzeivot kolchozā”. Savās atmiņās par dzīvi kolhozā dalījās arī kalupieši Janīna Ancāne, Genovefa Mukāne un Jānis Žuravskis. Henrihs Kivlenieks uzsvēra: ,,Mūsu paaudzei liktenis bija lēmis dzīvot un strādāt padomju varas apstākļos, kad notika divas okupācijas un divas deportācijas. Netaisnīgi tika deportēta strādīgākā latviešu tautas daļa. Bet palikusī tauta prata pielāgoties esošajai varai. Bijām izpalīdzīgi un draudzīgi, pratām iekārtot savu dzīvi un priecāties. Rīkojām ,,ogoņokus” lopkopjiem un mehanizatoriem. Ludvigs Sietiņš un Antons Baiks sacentās alus brūvēšanā…”

      Priekšnesumiem un atmiņu stāstiem sekoja priekšautu modes skate, kurā tika demonstrēti darbi no 1930-tajiem gadiem līdz pat mūsdienām. Ar saviem priekšautiem lepojās Tekla Svētiņa, Reģīna Baika, Genovefa Mukāne, Emīlija Baltace, Aija Peškaite un Antoņina Kudeika. Līvija Rimša izrādīja savas mammas – Monikas Baikas– darinātos priekšautus, bet superbalvas saņēma Lūcija Kolosovska un Viktorija Bartuseviča.

     Arī vīriešiem bija ko rādīt. Jāzeps Korsaks, Jānis Žuravski, Roberts Ivbulis, Henrihs Kivlenieks, Anatolijs Valaks un Mečeslavs Kokins demonstrēja  kaklsaites.

Pasākuma gaitā seniorus sveica Eiropas deju kolektīvs ,,Balance”, vīru vokālais ansamblis ,,Čvartaks” un folkloras kopa,,Kolupka”, bet pēc tam viesi Anša Bērziņa vadībā dejoja un dziedāja.

Saviem senioriem novēlam dzīvot ar skaistām atmiņām par vakardienu, baudīt šodienu un ar cerībām skatīties nākotnē. Paldies, ka jūs esat!

                                               Kalupes pagasta kultūras darba vadītāja Inita Ivdra

FOTOGALERIJA