2019.GADA 2.FEBRUĀRĪ SKOLAI KALUPĒ – 160 GADI!

Vēlamies apkopot bijušo skolēnu, skolotāju un darbinieku atmiņas par skolu. Lūdzam jūsu palīdzību skolas vēstures papildināšanā, aizpildot anketu.
Anketas bijušajiem skolēniem, skolotājiem un darbiniekiem ir pieejamas
https://edu.daugavpilsnovads.lv/kalupe/jubileja/
Atbildes sūtīt:
• elektroniski uz e-pastu skola@kalupe.lv
• pa pastu uz adresi Kalupes pamatskola, Lielā iela 35, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV 5450
• atnest personīgi uz skolu