Administrācija

KALUPES PAGASTA PĀRVALDE
Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads, Latvija, LV-5450
Reģ.Nr.90000030396
Tālr.: (+371) 654 07490, (+371) 29175448
Faks: (+371) 654 47831
E-pasts: parvalde@kalupe.lv
www.kalupe.lv

Pārvaldes darbinieki

Amats Vārds Uzvārds Kontakti
Pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele 65407490
mob.tel. 29175448
inara.ubele@kalupe.lv
Lietvedības pārzine Ilona Tihonova 65447831
ilona.tihonova@kalupe.lv
Kasiere Vija Kromāne 65407492
vija.kromane@kalupe.lv
Višķu bāriņtiesas locekle Jeļena Gavrilova 65447833
20387407
jelena.gavrilova@kalupe.lv
jelena.gavrilova@viski.lv
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītāja Ligita Liepiņa 65450717
mob. tel. 29231103
ligita.liepina@kalupe.lv
Personālā lietu pārzine Jeļena Gavrilova jelena.gavrilova@kalupe.lv
65447833
Kultūras menedžere (vadītāja) Inita Ivdra 65447832
29764597
inita.ivdra@kalupe.lv
kultura@kalupe.lv
Bibliotēkas vadītāja Andžella Nartiša 65447814
biblioteka@kalupe.lv
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Leonards Draška tel. 26375124, 65407493
leonards.draska@kalupe.lv
Sporta darba organizators Aleksandrs Vabiščevičs  22444034
aleksandrs.vabiscevics@kalupe.lv
Datortīkla  uzturēšanas administrators Vladimirs Matvejevs 22128432
vladimirs.matvejevs@kalupe.lv
Jaunatnes lietu speciāliste Līga Vaidere 29936493
liga.vaidere@augsdaugavasnovads.lv
Kapsētu pārzinis Jānis Ivdra tel. 28226730
janis.ivdra@kalupe.lv