Administrācija

KALUPES PAGASTA PĀRVALDE
Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads, Latvija, LV-5450
Reģ.Nr.90000030396
Tālr.: (+371) 654 07490, (+371) 29175448
Faks: (+371) 654 47831
E-pasts: parvalde@kalupe.lv
www.kalupe.lv

Pārvaldes darbinieki

Amats Vārds Uzvārds Kontakti
Pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele 65407490
mob.tel. 29175448
inara.ubele@kalupe.lv
Multifunkcionālā centra “Varavīksne” vadītāja p.i. Sandra Jaudzeme sandra.tkacenko@kalupe.lv
tel. 29936493
Lietvedības pārzine Ilona Tihonova 65447831
ilona.tihonova@kalupe.lv
Galvenā grāmatvede Elita Kemzāne 65447834
elita.kemzane@kalupe.lv
Grāmatvede Lidija Seile 65447834
lidija.seile@kalupe.lv
Kasiere Vija Kromāne 65407492
vija.kromane@kalupe.lv
Višķu bāriņtiesas locekle Jeļena Gavrilova 65447833
jelena.gavrilova@kalupe.lv
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītāja Ligita Liepiņa 65450717
mob. tel. 29231103
ligita.liepina@kalupe.lv
Personālā lietu pārzine Jeļena Gavrilova jelena.gavrilova@kalupe.lv
65447833
Kultūras menedžere (vadītāja) Inita Ivdra 65447832
29764597
inita.ivdra@kalupe.lv
Bibliotēkas vadītāja Andžella Nartiša 65447814
biblioteka@kalupe.lv
Komunālā dienesta vadītājs Leonards Draška tel. 26375124, 65407493
leonards.draska@kalupe.lv
Sporta darba organizators Aleksandrs Vabiščevičs  22444034
parvalde@kalupe.lv
Datortīkla  uzturēšanas administrators Vladimirs Matvejevs relative@inbox.lv
22128432
Jaunatnes lietu speciāliste Sandra Jaudzeme  sandra.tkacenko@kalupe.lv
tel. 29936493
Kapsētu pārzinis Jānis Ivdra tel. 28226730