APBALVOTI KONKURSA – SKATES “SAGAIDOT 2017.GADU” LAUREĀTI

Daugavpils novadā noslēdzās konkurss – skate “Sagaidot 2017.gadu”, kas pēc dažu gadu pārtraukuma atkal tika rīkots ar mērķi noteikt oriģinālāko un gaumīgāko Ziemassvētku noformējuma objektu. Konkursā – skatē piedalījās gan pašvaldības iestādes, gan privātais sektors.

Četras dienas konkursa komisija veica pieteikto objektu apsekošanu, vērtējot noformējuma estētisko skaistumu un oriģinalitāti, gadu mijai veltīto kultūras programmu un labdarības pasākumus. Komisijas sastāvā bija domes vadība – Janīna Jalinska un Arvīds Kucins, Būvvaldes galvenā arhitekte Nansija Tamane, Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja Anita Miltiņa, Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša, Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne, kā arī Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms.

Kā norāda komisijas locekle Nansija Tamane, Ziemassvētku rotājumu izgatavošanai  tika izmantoti visdažādākie izejmateriāli. Iztiekot bez lieliem finansiāliem ieguldījumiem, tikai ar svaigām idejām un čaklām rokām tika veidoti ļoti neparasti un gaumīgi greznojumi.

 “Salīdzinot ar iepriekšējo skati pirms trijiem gadiem, var redzēt, ka cilvēki gada sirsnīgākajiem svētkiem gatavojas ar lielāku pietāti. Pagastu pārvaldes cenšas, lai pagastā tiktu radīta kopnoskaņa, jo ne visiem sociālajiem slāņiem ir iespēja radīt šādus rotājumus,” atzīmēja N.Tamane.

Kā katru gadu, plaša atsauksme konkursam bija no skolām, kultūras iestādēm un muzejiem. Aktīvs bija arī privātais sektors –  konkursam pieteicās divas privātmājas Vabolē, viena Naujenē, kā arī daudzdzīvokļu māja Medumu pagastā.

Pateicības par radošu pieeju Ziemassvētku noformējuma veidošanā domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska pasniedza Silenes kultūras namam, Naujenes jaunatnes un sporta centram, Naujenes pirmsskolas izglītības iestādei “Rūķītis”, lauku mājai “Vērdiņi” Vaboles pagastā un Sventes vidusskolai.

Pateicības par augsto estētisko līmeni noformējumu veidošanā piešķīra Sventes tautas namam, Skrindu dzimtas muzejam, Vaboles vidusskolai, Salienas vidusskolai un Špoģu mūzikas un mākslas skolai. .

Savukārt trīs pagastu pārvaldes – Saliena, Maļinova un Vabole – saņēma Pateicības par Ziemassvētku noskaņas radīšanu pagastu publiskajā vidē.

Atsevišķa specbalva tika pasniegta Sventes pagasta pārvaldei par oriģinālu risinājumu Adventes vainaga veidošanā.

Kā pastāstīja laureāte, Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” direktore Anna Vaidere, par šī gada Ziemassvētku noformējuma vadmotīvu tika izvēlētas piparkūkas. “Šogad galvenie ideju ģeneratori un darba rūķi bija bērni un viņu vecāki. Piparkūkas tika šūtas un tamborētas, veidotas un ceptas. Vecāki paši izstrādāja konkursu, kura rezultātā mūsu iestādi rotā 53 pasakainas bērnu un vecāku veidotas piparkūku mājiņas. Par divām visizcilākajām mājiņām tika piešķirtas superbalvas, savukārt pārējie saņēma pateicības un dāvaniņas, ko sarūpēja vecāku atrastie sponsori,” prieku par vecāku aktīvo iesaistīšanos neslēpa A.Vaidere.

Savukārt Sventes tautas nama vadītājs Viktors Petaško atzina, ka svētku noformējumu viņš taisījis pašu spēkiem, tāpēc ir liels gandarījums, ka paveiktais augstu novērtēts. “Es ceļu māju un fundamentu siltināju ar putuplastu. Tā man ienāca prātā, ka no šī materiāla varētu izveidot, piemēram, smukas sniegpārsliņas,” par idejas rašanos pastāstīja V.Petaško.

Arī pārējie 15 konkursanti saņēma Pateicības par piedalīšanos un veicināšanas balvas.  Muzikālos priekšnesumus sniedza Daugavpils novada Kultūras centra vokālais ansamblis „Stage On”.

FOTOGALERIJA

Elza Timšāne