Apstiprināts Daugavpils novada 2017. gada novada nozīmes pasākumu plāns

Daugavpils novada domes sēdē apstiprināts 2017.gada novada nozīmes pasākumu plāns. Nākamgad plānoti 59 novada nozīmes pasākumi, kas tiks finansēti no pašvaldības budžeta 91 tūkstoša eiro apmērā, kā arī papildus 31 tūkstotis eiro no citiem finansējuma avotiem, tostarp, valsts budžeta,  ES projekta līdzekļiem, dalības maksas utml.

2017.gads paies Latgales kongresa simtgades atceres zīmē. Šo pasākumu ietvaros 4.maijā Latvijas Dienvidu punktā – Demenes pagastā – notiks pasākums “Apskauj Latviju”, 21.maijā Višķu estrādē noritēs vērienīgi Latgales mākslas svētki “Krāsas karogā”,  26.-30.jūnijā Raiņa māja Berķenelē pārvērtīsies par Latgales radošās jaunatnes rezidenci, savukārt  9.-10.novembrī Skrindu dzimtas muzejā būs Starptautiskā starpnozaru konference veltīta Latgales kongresa simtgadei. Šos pasākumus daļēji finansēs no pašvaldības un valsts budžeta līdzekļiem, kā arī Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta līdzekļiem.

No lielākajiem un atpazīstamākajiem pasākumiem minami 14.janvārī tautas deju kolektīvu Sadancis “Ziemas prieki” Sventes Tautas namā, 27.janvārī Sporta laureāts 2016, 17.februārī Mūsdienu deju festivāls “Snow Dance” Silenē, 25.februārī folkloras kopu sadziedāšanās “Aizgavienī cīmūs braucu” Vabolē, 23.aprīlī XXIV Starptautiskais Tautas muzikantu saiets Vabolē, 28.aprīlī Daugavpils novada Grāmatu svētki Višķu pagastā, 12.maijā Ģimeņu svētki “Savij ap mani gadus” novada kultūras centrā, 20.maijā Muzeju nakts, 18.jūnijā Dziesmu saiets “Šūpojamies dziesmās” Silenes kultūras namā, 23.jūnijā p/a TAKA rīkotie Līgo svētki Višķu estrādē, 8.jūlijā festivāls “Asti gaisā” Grīvas lidlaukā, 22.jūlijā Daugavpils novada vasaras sporta svētki Višķu stadionā, 5.-6.augustā Novada jaunatnes salidojums Višķu pagastā, 22.augustā Sporta svētki invalīdiem Višķos, 10.septembrī folkloras kopas sadziedāšanās “Atvasara Juzefovā” Naujenē, 28.septembrī Skolotāju dienai veltīts pasākums novada kultūras centrā, 30.septembrī Daugavpils novada mednieku saiets Ambeļos, 14.oktobrī Līksnas pagasta sieviešu ansambļa “Elēģija” 15 gadu jubilejas pasākums, 14.oktobrī Ražas svētki Dubnā, 20.oktobrī konkursa “Daugavpils novada gada uzņēmējs” noslēguma pasākums, 27.oktobrī Novada skolotāju 6.sporta svētki Sventes vidusskolā, 16.novembrī LR proklamēšanas 99.gadadienai veltīts svinīgais sarīkojums, 19.-20.decembrī Sociālā dienesta rīkotie Ziemassvētku pasākumi, 27.decembrī Sarīkojums novada senioriem un 29.decembrī Novada jaunatnes gada noslēguma pasākums.

Daugavpils novada dienas tiks atzīmētas 23.septembrī, kurās tiks cildināts Ambeļu, Biķernieku un Naujenes pagasts.

Plaša kultūras programma tiks piedāvāta  pagastu svētkos. 1.maijā pagasta svētki tiks atzīmēti Nīcgalē, 13.maijā – Līksnā. 28.maijā – Naujenē, 15.jūlijā – Dubnā, 29.jūlijā – Maļinovā, 5.augustā – Ambeļos, 12.augustā – Biķerniekos, 26.augustā – Taborē, 24.septembrī  -Skrudalienā un 29.septembrī – Kalupē.

Tāpat ieplānoti vairāki konkursi, skates, sacensības un dalība pasākumos.

Foto – O.Kuzmina