BARIKĀŽU ATCERES DIENA KALUPĒ

    Teodora Rudāna foto izstāde 18.01.-26.01.

(Kalupes pagasta pārvaldes ēkā, darba laikā)

Barikāžu ugunskura iedegšana pie ozola 23.01.plkst.9.30  (pagasta pārvalde, V.Nitišs , mazpulki)

Barikāžu dienām veltīta pēcpusdiena

,,Caur dziesmu gūt spēku…” 23.01. plkst. 14.00

 Tikšanās ar Trešās atmodas aktīvistiem-Jāni Rasnaču(Laucesa) un Robertu Kukli (Kalupe)

(Kalupes pagasta pārvaldes ēkā)