Gaidom gostūs Kolupā

Cienījamie Kalupieši !

Esošie, bijušie, – visi kuru dzīve vai

notikumi saistīti ar Kalupi !

          Kalupes pagastam Daugavpils novadā ir sena un bagāta vēsture. Tas pazīstams ar noturīgām izglītības, sekmīgas saimniekošanas un dziļām garīgās dzīves tradīcijām. Kalupiešus kā gaišus un strādīgus cilvēkus pazīst tuvējas un tālākas apkārtnes ļaudis. Daudzi kalupieši likuši skanēt savas dzimtās puses vārdam tālu pasaulē.

          Šodiena ir pavērusi jaunas iespējas arī kalupiešiem apliecināt sevi ne tikai kā čakliem un strādīgiem ļaudīm savā novadā, bet arī tālu no tā – Latvijā, Eiropā un pasaulē. Atsaucoties uz daudzu novadnieku ierosinājumiem, Kalupes pagasta pārvalde rīko novadnieku 2. saietu. Pirmais notika 2006. gadā.

          Latvijas valsts simtgades svinību ietvaros, pieminēsim notikumus un faktus, kad savu artavu tās vēsturē ieguldījuši kalupieši. Šajā tikšanās reizē atcerēsimies un godināsim tos, kuri rūpēs par izglītību un labklājību 1859. gadā dibināja draudzes skolu, 1861. gadā lika pamatus jaunajai mūra baznīcai un pirms 150 gadiem (1866) veidoja Kalupes pagastu.

          Savdabīgas liecības par šo laiku ir vietējā baznīcā uzstādītās epitāfijas – piemiņas plāksnes, kurās latīņu valodā rakstīts veltījums grāfu Plāteru – Zībergu dzimtas piederīgajiem – izglītības sekmētājiem Kalupes apkārtnē. Lai popularizētu viņu ieguldījumu, baznīcā tiks atklātas modernas plāksnes ar tulkojumiem latviešu valodā.

          Mijoties gadsimtiem, notikumi veidojušies dažādos vēsturiskos posmos. Daudzi jo daudzi nozīmīgi fakti ir noklusēti. Jubilejas pasākuma darba grupa aicina : kopīgi uzrakstīsim atmiņu stāstījumu par Kalupi, par cilvēkiem, kuri dzīvojuši un piedalījušies dažādu procesu tapšanā. Pārskatīsim vecos fotoalbūmus, pajautāsim saviem vecākiem, vecvecākiem, lai atsvaidzina senos notikumus. Veidosim Kalupes pagasta vēsturisko karti. Atmiņu stāstus un fotogrāfijas lūdzam sūtīt papīra formā ( Ezeru 6, Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov. LV-5450) vai elektroniski – parvalde@kalupe.lv

Uz tikšonūs Kolupā !

afiša 150