IESTĀDES

Kalupes pamatskola
Adrese :  Lielā iela-35, c.Kalupe, Augšdaugavas novads, LV-5450
Tālr.:   65440540, 65440542, 65440543
E-pasts:  kalupesk@inbox.lv , skola@kalupe.lv
Direktore: Irēna Mukāne

Kalupes pamatskolas bibliotēka
Adrese :   Lielā iela-35, c.Kalupe, Augšdaugavas novads, LV-5450
Tālr.:    65440540, 65440542, 65440543
E-pasts:   kalupesk@inbox.lv , skola.biblioteka@kalupe.lv
Vadītāja   Irēna Mukāne

Kalupes pagasta bibliotēka
Adrese :   Ezeru iela-6, c.Kalupe, Augšdaugavas novads, LV-5450
Tālr.:    65477814
E-pasts:  biblioteka@kalupe.lv
Vadītāja:   Andžella Nartiša

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs
Adrese :   Ezeru iela-13, c.Kalupe, Augšdaugavas novads, LV-5450
Tālr.:    65450717, mob. tel. 29231103
E-pasts:  ligita.liepina@kalupe.lv
Vadītāja:   Ligita Liepiņa

Jaunatnes lietu speciāliste: Līga Vaidere
Mob.tel. 29936493
E-pasts: liga.vaidere@augsdaugavasnovads.lv
Lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas pagasta iedzīvotajam, radošu spēju attīstība un pilnveidošana atrodoties drošā vidē.