IZNĀCIS “AUGŠDAUGAVAS NOVADA VĒSTIS” JŪNIJA NUMURS

Iznācis pašvaldības informatīvā izdevuma “Augšdaugavas Novada Vēstis” jūnija numurs (nr. 6):

Šajā numurā lasiet:

  • Atklāta atjaunotā Sprīdīša taka Pilskalnes Siguldiņā;
  • Augšdaugavas novadā turpina darboties energoefektivitātes programma;
  • Uzņēmēja Višķos atver ēdnīcu;
  • Vilnu var iegūt arī no koka;
  • Jaunieši pēta novada kultūras mantojuma vērtības;
  • Piešķir līdzfinansējumu grantu konkursa uzvarētājiem;
  • Novada ezerus papildina ar zivju mazuļiem;
  • Ilūkste aicina uz pilsētas svētkiem.