Izsludināts konkurss – skate “Sagaidot 2017. gadu”

Konkursa mērķis ir noteikt oriģinālāko un gaumīgāko Ziemassvētku noformējuma objektu – skolu, kultūras namu, saieta namu, kapitālsabiedrības iestādi un citu sabiedrisko vietu, tādā veidā veicinot pagastu un novada kultūrvides svētku noskaņojumu. Konkursa dalībnieku vērtēšanas izbraukumi notiks 21.,22.,27.un 28.decembrī.

Pieteikumus konkursam – skatei pagastu un novada dalībnieki iesniedz Būvvaldes galvenajai arhitektei līdz 19. decembrim pa e-pastu: nansija.tamane@dnd.lv vai personīgi Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 18. kabinetā.

Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti ar novada domes Pateicībām un balvām.

Rīkojums
Nolikums
Pieteikums