Jaunātnei

Multifunkcionālais centrs „Varavīksne”
Adrese: Ezeru 13, Kalupe, Augšdaugavas novads, LV -5450
e-pasts – sandra.tkacenko@kalupe.lv
Kontaktpersona – Sandra Jaudzeme , telefons -29936493

Par mums:
BJDC „Varavīksne” tapis sadarbojoties Daugavpils rajona Sarkanā Krusta komitejai, Vācijas Varendorfa -Bekuma sarkanā krusta nodaļai, Daugavpils rajona partnerībai, Nodarbinātības Valsts aģentūras valsts filiālei, Kalupes pagasta padomei. Tas darbojas kopš 2005.gada 17.novembra..To apmeklē bērni un jaunieši vecumā no 6 līdz 25 gadiem

BJDC darbības mērķis ir nodrošināt lietderīgu brīva laika pavadīšanu Kalupes pagasta bērniem un jauniešiem, uzlabot socializācijas iespējas pagastā.

2006.g – kopējais apmeklētāju skaits – 152, apmeklējumu skaits – 2128.
2007.g. – kopējais apmeklētāju skaits – 159, apmeklējumu skaits – 2680.
2010.g. – kopējais apmeklētāju skaits – 134, apmeklējumu skaits – 1632

BDJC “Varavīksne” videoprezentācija

Noslēdzies jauniešu projekts “Kopā varam un daram”

FOTOGALERIJA

11.01.2018 Kafija ar politiķiem Vārkavas vidusskolā

FOTO