KALUPES PAGASTA BIBLIOTĒKĀ VAR IZDRUKĀT COVID-19 SERTIFIKĀTU

Veselības ministrija un Nacionālais veselības dienests informē, ka šī gada 1. jūnijā Latvijas Republikā tika uzsākta digitālā Covid-19 sertifikāta izmantošana. Digitālie sertifikāti ir apliecinājumi tam, ka iedzīvotājs ir vakcinējies pret Covid-19, veicis laboratorisko testu vai pārslimojis Covid-19. Savukārt no 9. jūnija Latvijas Republika ir pievienojusies Eiropas digitālā Covid-19 sertifikāta vārtejai, kas nodrošina datu apmaiņu ar Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm par digitālajos sertifikātos ietverto informāciju un sniedz iespēju pārliecināties par Latvijā izveidoto sertifikātu derīgumu un autentiskumu.

Tas nozīmē, ka:  

  • Latvijas iedzīvotāji var uzrādīt savus Latvijā izveidotos digitālos sertifikātus, dodoties uz citām ES dalībvalstīm (valstīs, kuras ir pieslēgušas vārtejai).
  • Institūcijas un uzņēmumi Latvijā var pārbaudīt gan Latvijas iedzīvotāju, gan ieceļojošo ES iedzīvotāju sertifikātus (to valstu sertifikātus, kuras ir pieslēgušās vārtejai).
  • Latvijas iedzīvotāju sertifikātu skenēšanu var veikt ikviens uzņēmums, kurš atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam plāno nodrošināt klātienes darbu vakcinētiem darbiniekiem.

Informācija par visām dalībvalstīm, kuras jau ir pievienojušās vārtejai, tiek aktualizēta Eiropas Komisijas tīmekļvietnē. Plānots, ka no 1. jūlija ES digitālā Covid-19 sertifikāta vārtejai pievienosies lielākā daļa dalībvalstu un pakāpeniski, sešu nedēļu pārejas periodā, pievienosies visas.

Augšdaugavas novada iedzīvotājiem ir iespēja izdrukāt Covid-19 sertifikātu novada bibliotēkās.

Informācija par Augšdaugavas novada bibliotēkām:

https://www.daugavpilsnovads.lv/kultura-kategorija/bibliotekas/

https://www.ilukste.lv/kultura/

Skaidrojums par digitālo Covid-19 sertifikātu verificēšanu jeb pārbaudiA