Kalupes pagasta pārvalde aicina pieteikties darbā uz vakanto kultūras vadītāja/ menedžera vietu

Daugavpils novada Kalupes pagasta pārvalde
aicina pieteikties darbā uz vakanto kultūras vadītāja/ menedžera vietu
(amata kods pēc profesiju klasifikatora 3435 23)

Prasības kandidātiem:
– augstākā humanitārā vai vidēja speciālā izglītība; priekšroka- kultūras nozares vadības speciālistiem ar pieredzi kultūras darba organizēšanā;
– zināšanas kultūras darba un finanšu plānošanā, kultūras projektu vadībā;
– zināšanas par kultūras darbu un tā attīstības procesiem; izpratne par kultūras mantojumu un tradīcijām;
– komunikabilitāte, atbildība, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu, veidot sadarbību ar pagasta iedzīvotājiem un iestādēm;
– augsta atbildības sajūta uzticētiem darba pienākumiem;
– radoša pieeja darbam;
– teicamas latviešu valodas zināšanas;
– publiskās/skatuves runas prasmes;
– prasme strādāt ar datoru un kultūras datu bāzēm.

CV un Pieteikuma vēstuli lūdzam iesniegt personīgi, pa pastu pēc adrese Ezeru iela 6 Kalupe Kalupes pagasts Daugavpils novads LV-5450 vai uz e-pastu pārvalde@kalupe.lv līdz 2016.gada 5.septembrim.

Darba alga – no EUR 410,00
Tālrunis uzziņām 65407490