Kalupes pagastam- 150

Cienījamie Kalupieši !

Esošie, bijušie, – visi kuru dzīve vai notikumi saistīti ar Kalupi !

Kalupes pagastam Daugavpils novadā ir sena un bagāta vēsture. Mijoties gadsimtiem, notikumi veidojušies dažādos vēsturiskos posmos. Daudzi jo daudzi nozīmīgi fakti ir noklusēti. Šogad pagastam aprit  ,,150”.  Jubilejas pasākuma darba grupa aicina : kopīgi uzrakstīsim atmiņu stāstījumu par Kalupi, par cilvēkiem, kuri dzīvojuši un piedalījušies dažādu procesu tapšanā. Pārskatīsim vecos fotoalbūmus, pajautāsim saviem vecākiem, vecvecākiem, lai atsvaidzina senos notikumus. Veidosim Kalupes pagasta vēsturisko karti. Atmiņu stāstus un fotogrāfijas lūdzam sūtīt papīra formā ( Ezeru 6, Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov. LV-5450) vai elektroniski – parvalde@kalupe.lv