Kalupes pamatskolas mazpulcēni – Latgales mazpulku Projektu forumā

Rudens ir ražas laiks!

Kalupes pamatskolas mazpulcēni jau no septembra sākuma svēra un vērtēja sava darba gada augļus, devās uz lauku labumu tirdziņiem un gatavojās savu darbu prezentēt rudens projektu forumā.

Paši čaklākie skolas mazpulcēni 7.oktobrī devās uz Krāslavu, kur notika Latgales mazpulku Projektu forums.

Veiksmīgi savu projektu ,,Ziedputekšņi” prezentēja 7.klases skolēns Elvis Zeps. Ekspertu komisija viņam piešķīra 1.vietas diplomu.

6.klases skolniece Jūlija Laskina ekspertus iepazīstināja ar projektu ,,Burkāni manā dārzā”.
9.klases skolēns Sandis Kļukovskis uz forumu devās ar saviem mīluļiem trušiem. Jau otro gadu pēc kārtas viņš strādā pie projekta ,,Truši”.

8.klases skolniece Maira Kukle stāstīja, kā izaudzēt sīpolus, bet Rainita Zavadska šogad ekspertiem stāstīja par ķiploku audzēšanu.

5.klases skolēns Matīss Sarkanis uz forumu devās kopā ar savu māmiņu Ilzi Sarkani. Matīss saņēma atzinību par projektu ,,Burkāni” un Matīsa māmiņai tika pasniegts Atzinības raksts un ābelītes stāds par atbalstu un padomu jaunajam mazpulcēnam visa gada garumā.

Paldies saku visām mazpulcēnu ģimenēm par padomiem, ieteikumiem, palīdzību, par to, ka Jūs ar savu paraugu un darbošanos esat izaudzinājuši tik krietnus cilvēkus!

Lai saulains un ražens rudens!

Mazpulku pulciņa vadītāja: Inese Sauša