KALUPES PAMATSKOLAS SKOLĒNI IZZINOŠĀ EKSKURSIJĀ „LVM MEŽA EKSPEDĪCIJA”

Pavasara saulei spīdot, Kalupes pamatskolas dabas draugi un mazpulcēni, piesaistot arī citus skolēnus, devās izzinošā ekskursijā “Meža ekspedīcija”, ko organizēja SIA Latvijas Vasts meži.

Piedaloties meža ekspedīcijā, dalībnieki uzzināja, vai koks ir tikai kokā. Ar interesi skolēni centās noskaidrot, kuru materiālu ražošanā izmantota kā izejviela koksne un iepazina meža vērtības.

Vai mežs ir jāatjauno un kā to darīt, kāpēc ir nepieciešams izcirtums, kādam jābūt aprīkojumam, veicot meža izstrādes darbus, ievērojot darba drošību,- par to nākošajā ekspedīcijas vietā.

Kas ir liela koka sākums? Skolēni, pētot un salīdzinot dažādas sēklas, uzzināja, kā izskatās egles, priedes, bērza, melnalkšņa sēklas. Izzinoši bija uzzināt koku vecumu, skaitot gadskārtu apļus, un noskaidrot to augšanas apstākļus, apskatīt meža dzīvnieku nodarītos postījumus jaunaudzēs un uzzināt, kā tās pasargāt.

Viens no nopietnākajiem pārbaudījumiem bija dzīvnieku pēdu atpazīšana un vienlaicīgi jaunas un noderīgas informācijas iegūšana.Vērtīgi bija paturēt rokā brieža ragu un izbaudīt tā smagumu, uzzināt dzīvnieku pielāgojumu barības iegūšanai.

Ar lielu interesi un lepnumu skolēni apskatīja un novērtēja savu iepriekšējā gada stādījumu, pārliecinājās par savām prasmēm koku stādīšanā.

Meža ekspedīcijas laikā domājot, zāģējot, stādot, pētot, spriežot, salīdzinot un klausoties, skolēni guva jaunas zināšanas un pieredzi. Bagātinājušies ar vērtīgu informāciju, kas būs noderīga dabaszinību stundās, jaunie dabas draugi atgriezās mājās.

Paldies ekspedīcijas vadītājiem no SIA Latvijas Vasts meži par izzinošiem un izglītojošiem uzdevumiem, aizraujošu stāstījumu ekskursijas laikā!

Kalupes pamatskolas dabaszinību skolotāja Rita Koržeņevska