KAPUSVĒTKI 2017

Datums

Kapsēta

Laiks

3. jūnijā

Kondavnieku kapsētā

12:00

10.jūnijā

Dubnas kapsētā

Zarānu kapsētā

12:00

13:00

17.jūnijā

Pelēču kapsētā

Gurnejašu kapsētā

Bramaņu kapsētā

12:00

13:00

14:00

1.jūlijā

Sv.Mise 12:30 Kalupes baznīcā un kapusvētki Baltaču kapsētā

12:30

8.jūlijā

Lazdānu kapsētā

Ratnieku kapsētā

12:00

14:00

15.jūlijā

Ārdavas kapsētā

Krasnagorkas kapsētā

12:00

13:00

KAPU SVĒTKI DAUGAVPILS NOVADA KAPSĒTĀS