Kontakti

fdsfds
KALUPES PAGASTA PĀRVALDE
Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads, Latvija, LV-5450
Reģ.Nr.90000030396
Tālr.: (+371) 654 07490, (+371) 29175448
Faks: (+371) 654 47831
E-pasts: parvalde@kalupe.lv
www.kalupe.lv

Darba laiks
8.00. – 17.00.
Pusdienu pārtraukums 12.00. – 13.00.

 

Pārvaldes darbinieki

Amats Vārds Uzvārds Kontakti
Pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele 65407490; mob.tel. 29175448
inara.ubele@kalupe.lv
Multifunkcionālā centra “Varavīksne” vadītāja p.i. Sandra Jaudzeme sandra.tkacenko@kalupe.lv
tel. 29936493
Lietvedības pārzine Ilona Tihonova 65447831
ilona.tihonova@kalupe.lv
Galvenā grāmatvede Elita Kemzāne 65447834
elita.kemzane@kalupe.lv
Vecāka grāmatvede Lidija Seile 65447834
lidija.seile@kalupe.lv
 Kasiere Vija Kromāne 65407492
vija.kromane@kalupe.lv
Višķu bāriņtiesas locekle Jeļena Gavrilova 65447833
20387407
jelena.gavrilova@kalupe.lv
jelena.gavrilova@viski.lv
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītāja Ligita Liepiņa 65450717; mob. tel. 29231103
ligita.liepina@kalupe.lv
Personāla lietu pārzine Jeļena Gavrilova 65447833
jelena.gavrilova@kalupe.lv
Kultūras menedžere Inita Ivdra 65447832
29764597
inita.ivdra@kalupe.lv
Bibliotēkas vadītāja Andžella Nartiša 65447814
biblioteka@kalupe.lv
Komunālā dienesta vadītājs Leonards Draška tel. 26375124, 65407493
leonards.draska@kalupe.lv
Sporta darba organizators Aleksandrs Vabiščevičs  22444034
parvalde@kalupe.lv
Datortīkla uzturēšanas administrators Vladimirs Matvejevs  mob.tel. 22128432
relative@inbox.lv
 Jaunatnes lietu speciāliste  Sandra Jaudzeme  sandra.tkacenko@kalupe.lv
Mob. tel. 29936493
Kapsētu pārzinis Jānis Ivdra  mob.tel. 28226730

AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAGASTU PĀRVALDES

NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS