Kalupes pagasta bibliotēka

Bibliotēkas pamatuzdevums ir informēt, izglītot un piedāvāt kultūras bezmaksas pakalpojumus ar tiesībām izmantot tos ikvienam bibliotēkas apmeklētājam, neatkarīgi no dzīvesvietas, vecuma, tautības, reliģiskās piederības un pārliecības vai jebkādiem citiem nosacījumiem.

Mūs var atrast:

Adrese: Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5450

Tālrunis: 65447814

E-pasts: biblioteka@kalupe.lv
Mājas lapa internetā: www.kalupe.lv

FACEBOOK: https://www.facebook.com/Kalupes-pagasta-bibliot%C4%93ka-112336596953058

Reglaments

Kalupes pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi

Kalupes pagasta bibliotēkas datoru izmantošanas noteikumi


Bibliotēkas darba laiks:

 

Pirmdiena 8.00 – 17.00
Otrdiena brīvdiena
Trešdiena 8.00 – 17.00 (* metodiskā diena)
Ceturtdiena 8.00 – 17.00
Piektdiena 8.00 – 17.00
Sestdiena 8.00 – 17.00
Svētdiena brīvdiena
Pusdienas pārtraukums: 12:00 – 13:00
* semināru, kursu gadījumā slēgts


Pakalpojumi: 

 • Grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšana uz mājām
 • Brīvā pieeja bibliotēkas krājumiem
 • Dažādu nozaru uzziņu literatūra
 • Pakalpojumus, kas sadarbojas ar visām Latvijas bibliotēkām, ja vajadzīgas grāmatas un nepieciešamā dokumenta nav bibliotēkas krājumos, to var pasūtīt SBA.
 • Grāmatu rezervēšana pēc lietotāju pieprasījuma
 • Bezmaksas datoru izmantošana ar iespēju izmantot interneta resursus
 • Konsultēšana par informācijas meklēšanu bibliotēkas datu bāzēs un citos interneta resursos
 • Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs: Novada  bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Daugavpils novada bibliotēku elektroniskajā  kopkatalogā:  https://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
 • Skanēšanas un izdrukas pakalpojumi
 • Novadpētniecības materiālu mapes
 • Bibliogrāfiskas izziņas
 • Dažādas tematikas izstādes
 • Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu pasākumu organizēšana

Bezmaksas pieeja dažādam elektroniskām datu bāzēm:

www.letonika.lv Uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes. Letonika ir abonēšanas tipa pakalpojums, bibliotēkas lietotājiem bezmaksas.

 www.lursoft.lv   Laikrakstu  bibliotēka  ir apjomīgs  Latvijas laikrakstu publikāciju krājums Internetā, kas ik dienas tiek papildināts ar tūkstošiem jaunu publikāciju no laikrakstu jaunākajiem numuriem. Laikrakstu arhīvs pieejams no 1994.gada, “Latvijas Vēstnesis” – no 2000.gada. Lursoft laikrakstu bibliotēka piedāvā ne tikai lasīt vairāk kā 40 laikrakstu publikācijas Internetā, bet arī meklēt rakstus pēc vēlamajiem kritērijiem un iespēju tos komentēt. Lursoft laikrakstu bibliotēka ir savstarpēji saistīta ar citiem Lursoft piedāvātajiem reģistriem. Ja laikrakstu publikācijās sastopama kāda juridiska vai fiziska persona, turpat rakstā ir norāde uz pārējiem Lursoft reģistriem.

www.filmas.lv    Visiem   Latvijas   publisko   bibliotēku   lietotajiem   ir pieejams jauns pakalpojums: Latvijas filmu skatīšanās pie bibliotēku datoriem. Šis projekts tapis pēc Kultūras ministrijas iniciatīvas un tā realizēšanā sadarbojas divas aģentūras: Nacionālais Kino centrs (NKC) un Kultūras informācijas sistēmas (KIS), ikviens Daugavpils publisko bibliotēku apmeklētājs var bez maksas noskatīties filmas, kas atlasītas pēc kvalitātes kritērijiem (izlasē iekļauti darbi, kas nominēti vai apbalvoti Nacionālajā filmu festivālā Lielais Kristaps). Varat no jauna sev atklāt Latvijas filmu pasauli-apmēram 70 filmas: animācijas, spēlfilmas un dokumentālais kino.

Abonētie laikraksti un žurnāli

PRESES IZDEVUMI BIBLIOTĒKĀ 2023. GADĀ

LAIKRAKSTI:

LATGALES LAIKS

МК- ЛАТВИЯ

ŽURNĀLI:

IEVAS STASTI

IEVA

IEVAS VESELĪBA

DĀRZA PASAULE

LEĢENDAS

PRAKTISKIE ROKDARBI

9VĪRI

A12 – CEĻŠ UZ LATGALI

ILUSTRĒTA PASAULES VĒSTURE

ILUSTRĒTA JUNIORIEM

SPĪGANA

LAUKU MĀJA

BALTAIS VALIS

ЛИЛИТ

КЛЁВЫЕ ДЕЛА

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Nāciet, Jautājiet, Meklējiet !!!