MĀMIŅDIENA KALUPĒ

Vislielākais prieks dāvāt prieku citiem,
Vislielākā laime, ja laimīgi tavi mīļie,
Vislielākā svētība, ja tepat uz pasaules ir kāds,
Kam svarīgi, lai laimīgs esi tu.

Saulainā 13. maija pēcpusdienā Kalupes pamatskolā notika Māmiņu un Ģimeņu dienai veltīts koncerts “Visus savus mīļos vārdus…”. Šajā pavasara svētku pasākumā skolēni dziedāja, dejoja, spēlēja akordeonus, kā arī veltīja pašus mīļākos un jaukākos vārdus saviem pašiem tuvākajiem cilvēkiem.

Koncertu atklāja paši mazākie dalībnieki- Kalupes bērnudārza audzēkņi, kuri savu audzinātāju vadībā uzstājās ar dejām “Tūdaliņ tāgadiņ” un “Kumeliņi, kumeliņi”. Skatītājus priecēja 1.-3.klašu un 7.-9.klašu tautas deju dejotāji, akordeonisti, 1.-3.klašu un 7.-9.klašu vokālie ansambļi, Kristiāna Gadzāne noskandēja M. Cielēnas dzejoli “Princese un bruņinieki”. Koncerta izskaņā skolas direktore Ināra Ondzule pateicās skolēnu vecākiem par dāvāto sirds siltumu, ikdienas rūpēm, pacietību un mīlestību.

Skolēniem bija patiess prieks redzēt skatītāju rindās savus vecākus, kuru acīs savukārt bija redzams lepnums par savu bērnu sniegumu un talantiem. Atcerēsimies, ka ģimene, tāpat kā sirds, mums ir tikai viena. Tādēļ mums ir jābūt pateicīgiem, ka atrodamies tieši šeit un tagad starp sev mīļajiem, tuvajiem, vislabākajiem.

Vairosim saticību savā ģimenē, neaizmirsīsim ieteikt to darīt arī citiem, jo saticība ir viens no galvenajiem pamatakmeņiem laimīgas ģimenes pastāvēšanai!

Kalupes pamatskolas 5.klases audzinātāja Maira Elksne

FOTOGALERIJA