MIĶEĻDIENAS DIŽOŠANĀS KALUPĒ

26. septembrī, Kalupē, no plkst. 12.00 – 13.00 notiks tehnikas parāde rudenīgās noskaņās – no retro līdz mūsdienām (ceļā, kas pretī ,,Top” veikalam).

Plkst. 13.00 pašdarbnieku koncerts (futbola laukums) – Mežvidu līnijdeju kolektīvs ,,Chilli cha cha”, folkloras kopa ,,Kolupka”, vīru vokālais ansamblis ,,Čvartaks” un deju kolektīvs ,,Balance”, kas vadīs pasākumu un iejutīsies brāļu Kaudzīšu romāna ,,Mērnieku laiki” tēlos.

Plkst. 13.30  -16.30 (futbola laukumā) zirgu sētas ,,Klajumi” saimnieku Ilzes Stabulnieces un Viktora Pļiščikova stāsts un sinhronās, figurālās jāšanas priekšnesums, vizināšanās modernā poļu ražojuma divjūga zirgu vagonetē, izjādes ar zirgiem un ar maziņo ponija ķēvīti – saimniece Irēna Seimane.

Zīmējumu konkurss bērniem ,,Mana sapņu mašīna” (hokeja laukumā).

Pasākuma laikā saimnieces dižosies ar lauku gardumiem.

Kalupes pagasta pārvalde