NOTIKS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

Publiskā apspriešana

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu un Daugavpils
novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku
ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”,
Kalupes pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par 2 (divu) koku
nozāģēšanu Kalupes pamatskolas stadionā pēc adreses Lielā iela 35,
Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV – 5450. Nozāģēšanai
paredzētas 2 (divi) ozoli.
Lūdzam Kalupes pagasta iedzīvotājus publiskās apspriešanas laikā līdz
2018.gada 6.augustam sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu
rakstiski vai ierodoties personīgi Kalupes pagasta pārvaldē.

Tālrunis  65447831.