Notikumi

19. gs.
1857. gada 6. novembris – Kalupē ierodas pirmais draudzes prāvests
1868. gada 29. septembris – Kalupē iesvētīti luterāņu kapi
20. gs. 20. – 30. gadi
1934. gada 29. jūlijs – Kalupes pagastnama iesvētīšana
20. gs. (pēckara gadi)
21. gs.
2009. gada 6. februāris – Kalupes skola svin 150 gadus. Iesvētīts skolas karogs