Citi pakalpojumi

Pasta nodaļa
Adrese: Lielā iela-43, c.Kalupe, Augšdaugavas novads, LV-5450
Tālr.:    65450932
Priekšniece:  Ināra Rimša

Kalupes pasta nodaļas darba laiks: 
 pirmdien 10.30 – 14.00
otrdien – sestdiena 9.00 – 15.00
 pusdienas pārt. 11.00 – 11.30
Atgādinājums Latvijas Pasta klientiem
VAS Latvijas Pasts Latgales reģiona Daugavpils reģionālā nodaļa informē Jūs par pastkastīšu izvietošanas un noformēšanas noteikumiem, saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 21. jūnija noteikumu Nr.445 Pasta noteikumi 245.punktu.
Latvijas Pasts apkalpo daudzdzīvokļu mājas pastkastītes, kuras novietotas pirmā stāva kāpņu telpā. Ja daudzdzīvokļu mājas pirmajā stāvā pastkastītes novietot nav iespējams, tās var novietot otrā stāva kāpņu telpā. Kāpņu telpā, kur novietotas pastkastītes, jābūt apgaismotai, un uz katras pastkastītes jābūt norādītam labi saskatāmam dzīvokļa numuram vai juridiskās personas nosaukumam.
Latvijas Pasts apkalpo pie privātmājām novietotas pastkastītes, kuras piestiprinātas pie mājas (ja māja atrodas ne tālāk kā 5 m no ielas) vai ārpusē pie žoga (sētas). Pie privātmājas novietotajai pastkastītei jābūt pieejamai pastniekam jebkurā laikā. Uz pasta kastītes jānorāda labi salasāms mājas numurs, mājas nosaukums vai mājas īpašnieka uzvārds.
Šie noteikumi gan neattiecas uz viensētām un privātmājām, kas atrodas ārpus apdzīvotas vietas centra un tālāk par 20 m no tuvākā valsts vai pašvaldības autoceļa (ielas), ar kuru savienots tās pievedceļš (ceļš, kas savieno tuvāko valsts vai pašvaldības autoceļu ar attiecīgo viensētu vai privātmāju). Šajā gadījumā Latvijas Pasts apkalpo pastkastītes (arī pasta piegādes punktus – vienkopus novietotas vairākas pastkastītes, kurās tiek ievietoti pasta sūtījumi adresātiem viensētās un privātmājās, kas atrodas ārpus apdzīvotas vietas centra), kas novietotas ne tālāk kā 10 m  no tuvākā valsts vai pašvaldības autoceļa, ar kuru ir savienots tās pievedceļš.
Vēlamies arī atgādināt, ka saskaņā ar konkrētās pašvaldības apbūves noteikumiem, zemesgabala īpašniekiem ir jānodrošina, lai pie katras galvenās būves galvenās ieejas uz sienas būtu piestiprināta pēc pašvaldības noteiktas formas izgatavota mājas numura zīme. Teritorijās, kur nav māju numerācijas, zemesgabala īpašniekiem jānodrošina, lai uz ceļa pie iebrauktuves zemesgabalā būtu uzstādīts pēc pašvaldības domes noteiktas formas izgatavots mājas nosaukums. Savukārt teritorijās, kur ielām ir nosaukumi, stūra zemesgabala īpašniekiem jānodrošina, lai uz žoga vai būves stūra būtu piestiprināta pēc pašvaldības domes noteiktas formas izgatavota plāksnīte ar ielas (laukuma) nosaukumu valsts valodā.
Adresātiem, kuri savas pastkastītes nav novietojuši atbilstoši šo noteikumu prasībām vai kuru pastkastītes ir bojātas vai nav aizslēgtas. Latvijas Pasts pasta sūtījumus izsniedz uz pieprasījumu adresāta pasta nodaļā vai ievieto abonenta kastītē pasta nodaļā, ja adresātam ir abonenta kastīte.|
Kalupes pasta nodaļa no 28.04.2008. tika ieviesta motorizēta piegāde. Visus Kalupes pagasta teritoriju tagad viens pastnieks, sakarā ar to lūgums ievērot augstāk minētos noteikumus. Nevajag domāt tikai par sevi, es saņēmu pastu, bet par pārējiem man nekāda daļa, esat atsaucīgāki. Tādēļ  lūdzu savediet kārtībā savas pastkastītes, ja Jūs saņemat savlaicīgi laikrakstus, tad padomājiet arī par citiem, kuri atrodas piegādes maršrutā pēdējos punktus. Mūsu darba raitums ir atkarīgs no Jums.
Pie pastnieka var veikt visus komunālos maksājumus, iegādāties markas, aploksnes, abonēt presi.
 Cerot uz jūsu sadarbību arī Jūsu „Latvijas Pasts”
Veikali
SIA”Krizantēmas”, tel.65450738, Ezeru iela-15, c.Kalupe
SIA „Iepirkumu grupa” Mini TOP, tel.65450811, Ezeru iela -31, c.Kalupe
Z/S „Ošusala” veikals „Lidijas”, tel.65420990, Lielā iela-37, c.Kalupe