PAR KOKU IZCIRŠANU

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2.maija noteikumu Nr.309 „
Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. Un 17. punktu un Daugavpils
novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku
ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”,
Kalupes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru,
sasvērušos, vecu, bojātu, sašķeltu koku, kuri krītot stiprā vējā,
apdraud cilvēku un īpašumu drošību, nozāģēšanu:

Objekta adrese: Jauna iela 16, Kalupe, Daugavpils novads – 3 koki,

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Kalupes pagasta
pārvaldē (Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads.) no
2019. gada 6. marta līdz 2019.gada 20.martam plkst.10.00.