PAR LĀČPLĒŠA DIENU KALUPĒ

plkst. 16.00 ziedu nolikšana un svecīšu iedegšana pie pieminekļa 20.gadsimta cietušajiem kalupiešiem un upuriem

plkst.16.10 Kalupes katoļu baznīcā draudzes ansambļa, Brigitas Madelānes, vīru vokālā ansambļa,,Čvartaks” un Špoģu Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu koncerts

plkst.17.00 lāpu gājiens uz Baltaču kapiem, atceres brīdis  Broņislava Šaršuna piemiņas vietā

                               Kalupes pagasta pārvalde