Par pagastu

ikona_kalupesKalupes pagasts izveidots 1866.gadā, sadalot Līksnas pagastu, tas atrodas Daugavpils novada ziemeļu daļā-35 km no Daugavpils. Pagasta ziemeļu robeža ir ar  Vārkavas novadu, austrumos robežojas ar Dubnas pagastu, dienvidaustrumos ar Maļinovas pagastu, dienvidos ar Vaboles pagastu, rietumos ar Līksnas pagastu un ziemeļrietumos-Nīcgales pagastu.
Tuvākā dzelzceļa stacija Vabole – 10 km
Rīga, lietojot dzelzceļu- 209 km, pa zemesceļu – 210 km
Pagasta teritorija aizņem Austrumlatvijas zemienes dienviddaļu-Vidusdaugavas zemieni.
Kopplatība : 11.905 ha
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 7966,9 ha, meži – 3342,8 ha.
Kalupes pagasta teritorijā atrodas Kalupes upe, kas ir Dubnas kreisā krasta pieteka. Tā tek cauri Kalupes ezeram. Kopējais upes garums 32 km, baseina platība 133 km2
Kalupes upei augštecē ir pieteka Ūda un plašs meliorācijas tīkls ar strautu uzņem Seiļu un Krivānu ezeru ūdeņus.
Pagasta teritorijas rietumdaļā tek Daugavas labā krasta pieteka Jāņupe. Tā sākas no Baltezera un tek ziemeļrietumu virzienā.
Pagasta teritorijā ir Kalupes ezers, Krivānu ezers (16 ha), Seiļu(17 ha)
Samērā daudz purvu, no kuriem lielākie ir Kalupes II (376 ha), Gerlaku(368 ha), Plonišķu (350 ha), Sleižu, Kuklišķu, Stivrišķu.
Pagasta teritorijā ir nelielas māla, smilts un kūdras atradnes. Lielākie kūdras krājumi ir Gerlaku purvā (kopplatība 368 ha).
Iedzīvotāju skaits uz ( 01.01.2016.) 1378
Lielākās apdzīvotās vietas: Kalupe, Ķeiši, Baltmuiža, Bībelišķi
Līdz darbaspējas vecumam 123
Darbaspējas vecumā 940
Pēc darbaspējas vecumā 315

E-pasts: parvalde@kalupe.lv

Internetā: www.kalupe.lv