PARAKSTĪTS NODOMU PROTOKOLS AR VĀCIJAS SADARBĪBAS PARTNERIEM

Daugavpils novada domē tika parakstīts sadarbības nodomu protokols starp ilggadējiem partneriem – Daugavpils novada domi un Vācijas Republikas internacionālās savienības Ziemeļu nodaļu. Protokolus parakstīja pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika un Internacionālās Savienības e.V. Ziemeļu nodaļas reģionālais vadītājs Dr. Aksels Bruders. Vācijas Republikas internacionālais izglītības centrs ir organizācija ar ilglaicīgu pieredzi un daudzām filiālēm visā valstī, kas orientējas uz darbu izglītības un sociālajā sfērā.

Tā kā Vācijas organizācijai nomainījās iepriekšējais vadītājs, Dr. A. Bruderam šī bija pirmā viesošanās ne tikai novadā, bet arī Latvijā. Vācijas delegācija trīs personu sastāvā iepazinās ar Daugavpils novada pašvaldību, apmeklējot Naujenes pagasta pārvaldi, pamatskolu un pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis”.

Turpinot iepriekšējo partnerību 18 gadu garumā un ņemot vērā savstarpējo ieinteresētību, abas puses vienojās par sadarbības nodomu protokolu 2017.-2018.gadā parakstīšanu trijās jomās.

Pirmā joma būs jauniešu apmaiņas pasākumi. Plānots, ka 2017.gadā jauniešu apmaiņas norises vieta būs Latvija, 2018.gadā – Vācija. Apmaiņas mērķis būs sniegt ieguldījumu jauniešu savstarpējās sapratnes un tolerances veicināšanā.

Otrā joma būs pilsoniskās iniciatīvas veicināšana. Balstoties uz Vācijas IB pieredzi brīvprātīgajā darbā, rudenī tiks organizēta speciālistu tikšanās Vācijā. Vizītes ietvaros tiks apskatītas brīvprātīgā darba veikšanas formas, saturs, iespējas, paredzot semināra apmeklēšanu, nodrošinot iespēju gūt praktisku pieredzi  darbam birojā, reāli kontaktēties ar brīvprātīgajiem un iepazīt darba vietas un tur veicamos darbus.

Savukārt trešā joma būs saistīta ar speciālistu apmaiņu Latvijā, aplūkojot tādas tēmas, kā vecāku audzināšanas kompetenču stiprināšanu sadarbībā ar izglītības iestādēm, bērnu tiesību aizsardzība un darbs ar vecākiem, kā arī atbalsta nodrošināšana bērniem ar īpašām vajadzībām (autistiem) izglītības procesā.

Kā informēja speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Natālija Pēterāne, gadu garumā sadarbības virzieni ar Vācijas organizāciju ir mainījušies un paplašinājušies. Pirmsākumos šī sadarbība sniedza iespēju gūt pieredzi sociālajiem darbiniekiem, vēlāk notika speciālistu apmaiņa izglītības jomā, apmācot bērnus ar īpašām vajadzībām un garīgiem traucējumiem, tika veidoti jauniešu apmaiņas un citi sociālie projekti, piesaistot ES finansējumu. Pēdējos divos gados Vācijā viesojās novada audžuģimenes, dodot iespēju saliedēties ar bērniem un sniedzot atelpu no ikdienas.

Vācu kolēģi atzina, ka divu dienu vizīte Latvijā bija izdevusies un radīja labu iespaidu par redzēto. Pedagoģe Zigrīda Vranke: “Ne tikai jūs, bet arī mēs gūstam vērtīgu pieredzi no abpusējās sadarbības. Kā pedagogi, redzam, ka viesojoties Latvijā mūsu bērni iemācās sirsnību, draudzību un spēju iejusties jaunā vidē. Šo 18 gadu laikā neviens bērns nav paudis neapmierinātību par ciemošanos Latvijā. Mēs ļoti atbalstām tālāko sadarbību un abpusējo pieredzes apmaiņu.”

FOTOGALERIJA

Elza Timšāne