Izsludināts Identifikācijas numurs Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija) Iepirkuma stadija
2019.07.24 KPP 2019/4 Pārtikas produktu piegāde Kalupes pamatskolai Aktīvs
2019.07.03 KPP 2019/3 Grants-šķembu maisījuma piegāde Kalupes pagasta pārvaldes ceļu uzturēšanas darbiem 2019.gadā Aktīvs
2019.06.26 KPP 2019/2 Kurināmās šķeldas piegāde 2019./2020. gada apkures sezonai Aktīvs
2019.04.23 KPP 2019/1 Kalupes pagasta ceļa 62-13 „Rasnači-Baltmuiža” posma 2+760 km līdz 3+750 km atjaunošanas darbi Aktīvs
2018.12.04 KPP 2018/6 Degvielas iegāde Kalupes pagasta pārvaldes transportam Pabeigts
2018.07.25 KPP 2018/5 Pārtikas produktu piegāde Kalupes pamatskolai Pabeigts
2018.07.18 KPP 2018/4 Grants – šķembu maisījuma piegāde Kalupes pagasta pārvaldes ceļu uzturēšanas darbiem 2018. gadā Pabeigts
2018.07.18 KPP 2018/3 Kurināmās šķeldas piegāde 2018./2019. gada apkures sezonai Pabeigts
2018.06.20 KPP 2018/2 Kurināmās šķeldas piegāde 2018./2019. gada apkures sezonai Pārtraukts
2018.02.21 KPP 2018/1 Degvielas iegāde Kalupes pagasta pārvaldes autotransportam Pabeigts
2017.09.29 KPP 2017/7 Lietavu radīto bojāumu novēršanas darbi uz pašvaldības ceļiem Kalupes pagastā Aktīvs
2017.09.07 KPP 2017/6 Elektroenerģijas piegāde Kalupes pagasta pārvaldes vajadzībām Pabeigts
2017.08.08 KPP 2017/5 Grants piegāde Kalupes pagasta pārvaldes ceļu uzturēšanas darbiem 2017. gadā Pabeigts
2017.08.08 KPP 2017/4 Pārtikas produktu piegāde Kalupes pamatskolai Pabeigts
2017.08.03 KPP 2017/3 Kalupes pagasta ceļa 62-13 „Rasnači-Baltmuiža” posma no piketa 3+740 km līdz piketam 5+510 km un ceļa 62-23 “Ivbuļi- Kukliški” posma no piketa 0+00 km līdz piketam 1+644 km grants seguma mehanizētā atjaunošana Pabeigts
2017.07.17 KPP 2017/2 Kurināmās šķeldas piegāde 2017./2018. gada apkures sezonai Pabeigts
2017.05.23 KPP 2017/1 Kurināmās šķeldas piegāde 2017./2018. gada apkures sezonai Pārtraukts
2016.12.20 KPP 2016/13 Degvielas iegāde Kalupes pagasta pārvaldes autotransportam Pabeigts
2016.12.20 KPP 2016/12 Degvielas iegāde Kalupes pagasta pārvaldes komunālā dienesta transportam Pabeigts
2016.11.25 KPP 2016/11 Baltaču kapsētas kapličas būvniecība Pabeigts
2016.10.05 KPP 2016/10 Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi Ambulances ēkas pārbūvei par daudzfunkcionālo centru “Ezeru iela 13, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads” Pabeigts
2016.08.09 KPP 2016/9 Elektroenerģijas piegāde Kalupes pagasta pārvaldes vajadzībām Pabeigts
2016.08.04 KPP 2016/8 Pārtikas produktu piegāde Kalupes pamatskolai Pabeigts
2016.07.19 KPP 2016/7 Kurināmās šķeldas piegāde 2016./2017. gada apkures sezonai Pabeigts
2016.07.19 KPP 2016/6 Malkas iegāde 2016./2017. gada apkures sezonai Pabeigts
2016.06.29 KPP 2016/5 „Grants piegāde Kalupes pagasta pārvaldes ceļu uzturēšanas darbiem 2016. gadā ” Pabeigts
2016.05.05 KPP 2016/4 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada Kalupes pagasta teritorijā Pabeigts
2016.04.08 KPP 2016/3 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada Kalupes pagasta teritorijā Pārtraukts
2016.02.15 Iepirkuma Nr. KPP 2016/2 Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi Kalupes pagastā Pabeigts
2016.01.12 Kalupes pagasta pārvalde 2016/1 Degvielas iegāde Kalupes pagasta pārvaldes autotransportam Pabeigts
2015.12.10 Kalupes pagasta pārvalde 2015/7 Degvielas iegāde Kalupes pagasta pārvaldes autotransportam Pabeigts
2015.12.10 Kalupes pagasta pārvalde 2015/8 Degvielas iegāde Kalupes pagasta pārvaldes komunālā dienesta autotransportam Pabeigts
2015.08.04 Nr. KPP 2015/4 Pārtikas produktu piegāde Kalupes pamatskolai Pabeigts
2015.08.04 Kalupes pagasta pārvalde2015/5 Malkas iegāde 2015./2016. gada apkures sezonai Pabeigts
2015.08.04 Kalupes pagasta pārvalde 2015/6 Kurināmās šķeldas piegāde 2015./2016. gada apkures sezonai Pabeigts
2015.06.29 Iepirkuma identifikācijas Nr. KPP 2015/3 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija par Saieta namu būvprojekta izstrāde un projekta autoruzraudzība Pabeigts
2015.06.03 Identifikācijas Nr. KPP 2015/2 Kalupes pagasta ceļa 62 – 53 Grūstiņi – Ūda posma km 1,350 – 3,070 grants seguma atjaunošanas darbi Pabeigts
2015.02.20 ID Nr. KPP 2015/1 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana Kalupes pagastā Pabeigts
2014.11.28 iepirkuma identifikācijas numurs – KPP 2014/9 Traktora piekabes iegāde Pabeigts
2014.11.27 Kalupes pagasta pārvalde 2014/8 Degvielas iegāde Kalupes pagasta pārvaldes komunālā dienesta transportam Pabeigts
2014.11.27 Kalupes pagasta pārvalde 2014/7 Degvielas iegāde Kalupes pagasta pārvaldes autotransportam Pabeigts
2014.08.04 Nr. KPP 2014/6 Pārtikas produktu piegāde Kalupes pamatskolai Pabeigts
2014.06.16 Kalupes pagasta pārvalde 2014/5 Malkas iegāde 2014./2015. gada apkures sezonai Pabeigts
2014.06.16 Kalupes pagasta pārvalde 2014/4 Kurināmās šķeldas piegāde 2014./2015. gada apkures sezonai Pabeigts
2014.05.21 Identifikācijas Nr. KPP 2014/3 Kalupes pagasta ceļa 62-53 (Grūstiņi – Ūda) periodiskās uzturēšanas darbi Pabeigts
2014.05.06 Identifikācijas Nr. KPP 2014/2 Kalupes ciemata katlu mājas malkas noliktavas remontdarbi Pabeigts
2014.01.06 Kalupes pagasta pārvalde 2014/1 Degvielas iegāde Kalupes pagasta pārvaldes autotransportam Pabeigts