PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
PERSONAS DATU APSTRĀDE Augšdaugavas NOVADA PAŠVALDĪBĀ

Personas datu apstrādes Pārzinis: Daugavpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009117568, adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, tālr.; 65422238, e-pasts dome@daugavpilsnovads.lv

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts datuaizsardziba@dnd.lv, tālr.: 65422281

Personas datu aizsardzības politika