PASĀKUMS “RIPO RAIBĀS LIELDIENIŅAS” KALUPĒ

21.aprīlī plkst. 20.00  Kalupes pagasta pārvaldes telpās notiks pasākums ,,Ripo raibās Lieldieniņas”

Lieldienu ,,ZAĶIS” izšūpos un gatavo pārsteiguma balvas  raibākajai, stiprākajai ,spilgtākai, modernākajai  un  ātrākajai olai . Pārsteigums sagaida tos, kuri ieradīsies  Lieldienu  ,,Zaķa” tērpā.

Varēs ieskatīties 2019.gada Modes skatē -Špoģu un Naujenes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu veidotajos tērpos.

Bet Ilūkstes jauniešu grupa ,,Takstsmērs” aicina uz groziņballi.

Kalupes pagasta pārvalde