PASĀKUMS “SKAISTA MANA TĒVU SĒTA” KALUPĒ

Aicinām piedalīties Latvijas simtgadei rīkotajā pasākumā ,,Skaista mana tēvu sēta”, kas notiks 2018.gada.15.novembrī plkst.18.00 Kalupes pagasta pārvaldes ēkā.

Programmā:

  1. Kalupes pagasta iedzīvotāju godināšana
  2. Kalupes pagasta pašdarbības kolektīvu un ciemiņu koncerts
  3. Salūts un svētku torte!  Apskatāma foto izstāde,,Kalupiešu dzīves stāsti”

Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts

Kalupes pagasta pārvalde