PĒRN AUGŠDAUGAVAS NOVADĀ PIEDZIMA 117 BĒRNIŅI

Augšdaugavas novadā, 2023. gada 1. janvārī, pēc Iedzīvotāju reģistra datiem ZZDats programmā DZIMTS, dzīvesvietu deklarējušas 27 560 personas, kas ir par 500 iedzīvotājiem mazāk nekā gadu iepriekš. 2022. gadā novadā dzimuši 117 bērniņi, bet miruši 576  novada iedzīvotāji.

Iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām:

Vecums Skaits uz 01.01.2023.
0-6 1110
7-15 1881
16-18 658
19-25 1725
26-40 5388
41-60 8686
61-70 4279
71-80 2341
81-90 1302
91-99 184
100 un vairāk 6

!Vecākajam novada iedzīvotājam ir 109 gadi.

Iedzīvotāju skaits pa pagastiem:

Pagasts Uz 01.01. 2023.
Ambeļu 464
Bebrenes 738
Biķernieku 452
Demenes 1194
Dubnas 674
Dvietes 507
Eglaines 696
Ilūkste 2328
Kalkūnes 1931
Kalupes 1129
Laucesas 1201
Līksnas 1033
Maļinovas 794
Medumu 777
Naujenes 4725
Nīcgales 597
Pilskalnes 812
Prodes 212
Salienas 548
Skrudalienas 1062
Subate 574
Sventes 933
Šēderes 780
Tabores 713
Vaboles 614
Vecsalienas 532
Višķu 1540

2022. gadā Augšdaugavas novada dzimtsarakstu nodaļā sastādīti reģistrētas 96 dzimšanas, 199 laulības, 1079 miršanas.

Laulības

Augšdaugavas novada dzimtsarakstu nodaļā 2022. gadā reģistrētas 199 laulības. No tām Vecsalienas muižas pilī – 64, Naujenes laulību zālē – 3, Ilūkstes kultūras un mākslas centrā – 4. Ārpus pašvaldības noteiktām vietām reģistrētas 18 laulības. No tām 6 – Silenes atpūtas parkā, 3 – viesu mājā „Sventes muiža”, 2 – viesu mājā “Vintāža”, 1 – viesu mājā “Fortūna”, 2 – Viesu mājā ”Enkuri”, 1 – viesu mājā ”Virogna”, 1 – viesu māja “Ozoliņi”, 1 – viesu māja ”Saliņas”, 1 – Ilūkstē. Bez ceremonijas dzimtsarakstu nodaļas telpās  tika reģistrētas 76 laulības.

29 pāri bija laulājušies Augšdaugavas novada Romas katoļu baznīcās, no tiem  11 – Līksnas  draudzē, 8 – Višķu draudzē, 3 – Elernes draudzē, 2 – Ilūkstes draudzē, 2 – Laucesas draudzē, 1 – Bebrenes draudzē, 1 – Kalupes draudzē, 1 – Subates draudzē.

Augšdaugavas novada dzimtsarakstu nodaļā laulības nodaļā noslēguši 32 ārzemju pilsoņi, tai skaitā 6 – Lietuvas, 14 – Krievijas,  1 – Baltkrievijas, 1 – Itālijas , 4 – Ukrainas,  1 – Vācijas, 1 – Portugāles, 2 – Izraēlas, 1 – Lielbritānijas , 1 – Grieķijas pilsonis). 2022. gadā Augšdaugavas novada dzimtsarakstu nodaļā novadītas 2 zelta kāzu jubileju ceremonijas.

2022. gadā Augšdaugavas novada  dzimtsarakstu nodaļā izdarīta 91 atzīme laulības reģistros par laulības šķiršanu.

Dzimšana 

2022. gadā Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 96 bērniņi, – 52 zēni un 44  meitenes. Novada ģimenēs dzimis 1 dvīņu pāris, Ilūkstē, dēliņi ar vārdiem Māris un Raivis. 20 māmiņām piedzimuši – pirmie bērni, 33 – otrie, 20 – trešie, 11 – ceturtie , 5 – piektie, seši un vairāk bērniņi piedzimuši 6 ģimenēs.

Vārdu izvēle jaundzimušajiem:

Meitenēm populārākie vārdi bija Ksenija (3), pa 2 – Alise, Karina, Polina, Sofija,Veronika. Reti vārdi – Amina, Kerija, Matilde, Uļjana. Divkāršs – Kerija Paula.

Zēniem populārākie vārdi: Artjoms (3), Dāvids (3), pa divi – Adrians, Dmitrijs, Emīls, Ignats, Raivis. Reti vārdi – Arts, Donats, Emirs, Neitans, Sebastians.

2022. gadā Augšdaugavas  novada pašvaldības dome noteikusi bērnu piedzimšanas pabalstu vecākiem 300 eiro apmērā. Pērn  novada ģimenēm izmaksāti 139 bērna piedzimšanas pabalsti. Reģistrējot bērna dzimšanu, vecākiem tika pasniegta grāmata ”Mans bērns”.

Miršana

2022. gadā Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 1079 miršanas.

Dzimtsarakstu nodaļā 2022. gadā:

Izdotas atkārtotas apliecības t. sk. 112
dzimšanas apliecības 85
laulības apliecības 18
miršanas apliecības 9
Veikta civilstāvokļa aktu reģistru aktualizācija 113
Izdarītas atzīmes laulības reģistros par laulības šķiršanu 89
Sagatavotas  vārda, uzvārda, tautības maiņas lietas 8
Izsniegtas izziņas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju 1420
Izsniegtas izziņas  par dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai  baznīcās un citās dzimtsarakstu nodaļās 12

Dzimtsarakstu nodaļa pauž cerību, ka Augšdaugavas novadā dzims daudz bērnu, veidosies stipras ģimenes, bet sirmgalvji dzīvos ilgu un skaistu mūžu.