PRIECĪGU LĪGOŠANU KALUPĒ

Z/S. ,,Egles”  Kalupē, saimnieki Elvīra un Valentīns, ielūdz ielīgot Jāņus 21.jūnijā plkst. 19.00

Viesosies Taurupes pagasta amatierteātris ,,Maskas” ,,Īsludziņu šurumburumspirmsjāņu noskaņās”. Kalupes pagasta folkloras kopa ,,Kolupka”, vīru vokālais ansamblis ,,Čvartaks” un Eiropas deju grupa ,,Balance” iesaistīs līgotājus  vasaras saulgriežu rituālos, izdarībās, rotaļās un dančos. Polkas un valšus spēlēs Špoģu mūzikas un mākslas skolas audzēkņi- skolotājas Svetlanas Vasiļjevas vadībā . Tiks sumināti Kalupes Jāņi. Līgotājiem līdzi paņemt ziedu un ozola vainadziņus, groziņu un labu garastāvokli.  Darbosies izbraukuma tirzniecība. Līgošanas laikā būs iespēja vizināties zirga pajūgā. Pagasta transports plkst.18.30 pie TOP veikala .

Pasākumu vadīs  z/s  ,,Egles saimnieki un Inita