PUBLISKĀ APSPRIEŠANA KOKU ZĀĢĒŠANAI KALUPĒ

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2.maija noteikumu Nr.309 „ Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. Un 17. punktu un Augšdaugavas novada domes 2022.gada 10. februāra saistošo noteikumu Nr.33 „Par koku ciršanu ārpus meža Augšdaugavas novadā” , Kalupes pagasta pārvalde organizē publiskās apspriešanas procedūru sasvērušos, satrupējušu, bojātu, sašķeltu koku, kuri apdraud cilvēku un pieguļošo nekustamo īpašumu drošību, nozāģēšanai:

Objekta adrese:

–              Dienvidu iela, Kalupe, Augšdaugavas novads – 3 koki (3 apses);
–              Krīvānu kapsēta, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads – 7 koki (4 priedes, 3 bērzi);
–              Baltmuižas kapsēta, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads – 4 koki(1 priede, 2 bērzi, 1 paegle);
–              Baltaču kapsēta, Kalupes pagasts,  Augšdaugavas  novads – 6 koki (2 liepas, 2 priedes, 1 bērzs, 1 lapegle),

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Kalupes pagasta pārvaldē vai  attālināti sūtot pa e-pastu parvalde@kalupe.lv vai zvanot uz mājas lapā (www.kalupe.lv) norādītajiem tālruņiem (Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads.) no 2022. gada 10. līdz 17. augusta plkst.10.00.