Publiskā apspriešana

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Kalupes pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par 4 (četru) koku nozāģēšanu Kļavu ielā, Kalupē, Daugavpils novadā. Nozāģēšanai paredzētas 3 kļavas un 1 ozols. Lūdzam Kalupes pagasta iedzīvotājus publiskās apspriešanas laikā līdz 2019.gada 19.novembrim sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu
rakstiski vai ierodoties personīgi Kalupes pagasta pārvaldē. Tālrunis 65447831.