SAPULCE AR IEDZĪVOTĀJIEM

Laikā no 8. februāra līdz 22. martam Daugavpils novada pagastos notiks sapulces ar iedzīvotājiem. Tās tiks organizētas, lai sniegtu informāciju par pagasta pārvaldēs 2016.gadā paveikto darbu un plāniem 2017.gadam, kā arī uzklausītu iedzīvotāju jautājumus novada domes vadībai un speciālistiem.

Sapulce ar iedzīvotājiem notiks Kalupē

Datums Norises vieta Laiks

28.02

Kalupes pagasta pārvalde

13.00