Sapulce ar iedzīvotajiem

22.03.2016  pl. 15.00 Kalupes pagasta pārvaldē SAPULCE AR IEDZĪVOTĀJIEM
Cienījamie pagasta iedzīvotāji! Aicinām jūs aktīvi piedalīties sapulcē, lai saņemtu informāciju par sava pagasta pārvaldes
paveikto darbu 2015. gadā un plāniem 2016. gadam, kā  lai arī uzdotu jautājumus novada domes vadībai, deputātiem un speciālistie