Sludinājums

Kalupes pagasta pārvalde mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu –
– traktortehniku kravas pašizgāzējs – GAZ SAZ 3507, reģ.nr.AG882,
– buldozers DT-75, reģ.nr.T6302LC,
– traktora piekabe OZTP-9554, reģ.nr. P3937LT
– traktora piekabe PRT – 10-1, reģ.nr.P4999LT,

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt arī Kalupes pagasta pārvaldē darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00.
Pieteikumu reģistrācijas vieta un laiks: Ezeru ielā 6, Kalupe, Daugavpils novads, līdz 2016.gada 19. februārim, plkst. 10.00.
Reģistrācijas laiks – darba dienās no plkst 9.00 līdz plkst. 16.00

Izsole notiks:
2016.gada 24.februārī plkst.10.00 Kalupes pagasta pārvaldes ēkas 1.stāvā, Ezeru ielā 6, Kalupe, Daugavpils novads. Izsolāmās mantas nosacītā cena:
– kravas pašizgāzējs – GAZ SAZ 3507, reģ.nr.AG882, nosacītā cena ir 530.00 EUR
– buldozers DT-75, reģ.nr.T6302LC, nosacītā cena ir 1450.00 EUR
– traktora piekabe OZTP-9554, reģ.nr. P3937LT, nosacītā cena ir 550.00 EUR
– traktora piekabe PRT – 10-1, reģ.nr.P4999LT, nosacītā cena ir 600.00 EUR

Izsoles solis: EUR 30,00.

Nodrošinājuma nauda: 10% no kustamās mantas nosacītās cenas, t.i.,
– GAZ SAZ 3507 – EUR 53,00,
– DT-75- EUR 145,00,
– OZTP-9554- EUR 55,00,
– PRT – 10-1- EUR 60,00,
kas jāieskaita Kalupes pagasta pārvaldes kontā
Nr. LV06TREL9812131002000 Valsts kase, TRELLV22.

Reģistrācijas nauda: EUR 10,00, kas jāieskaita Kalupes pagasta pārvaldes kontā Nr. LV06TREL9812131002000 Valsts kase, TRELLV22.

Maksa par nosolīto objektu jāsamaksā 10 dienu laikā no izsoles dienas ar pārskaitījumu Kalupes pagasta pārvaldes kontā.

Izsoles noteikumi