Sociālais darbs

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs.

Kalupes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs ir Augšdaugavas novada Sociālā dienesta izveidota struktūrvienība, kas organizē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu Kalupes pagasta teritorijā dzīvojošām personām.
Adrese :   Ezeru iela-13, c.Kalupe, Augšdaugavas novads , LV-5450
Tālr.:    65450717, mob. tel. 29231103
E-pasts:  ligita.liepina@kalupe.lv
Vadītāja:   Ligita Liepiņa

01.10. 2016 Kalupes pagasta seniori tika iepriecināti ar radošo darbnīcu
2
5.11.2016  “Laima” aicina radīt svētku brīnumu Latvijas maznodrošinātajām daudzbērnu ģimenēm
28.11.2016  Vilciņu ģimene piedalījās “Laimas” namiņa atklāšanā
08.12.2016 Sociālie darbinieki iepazinās ar rehabilitācijas centru “POGA”

Atskaite par paveikto darbu 2017. gadā


Darba laiks
Nedēļas dienas Darba laiks 
Pirmdiena (pieņemšanas diena) 8.30. – 12.00. 12.30. – 18.00
Otrdiena 8.00 – 12.00. 12.30 – 16.30
Trešdiena (pieņemšanas diena) 8.00 – 12.00. 12.30 – 16.30
Ceturtdiena 8.00 – 12.00. 12.30 – 16.30
Piektdiena 8.00 – 12.00. 12.30 – 15.30
Pusdienu pārtraukums 12.00. – 12.30. 

 

Labklājības ministrijas pakļautībā esošās tiešās pārvaldes iestādes
Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāle “Kalupe”
Adrese Lielā iela 1, Kalupes ciems, Kalupes pagasts Augšdaugavas novads, LV-5450
Filiāles vadītāja Reģīna Juhneviča
Kontakti :65430869; Fakss: 65407468; kalupe@socpp.gov.lv
Sociālās aprūpes centrs “Kalupe” nodrošina personām ar garīga rakstura traucējumiem diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu.

Daugavpils novada pašvaldības iestāde “Sociālo pakalpojumu centrs “Pīlādzis””
Adrese  Lielā iela 43, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5450
Direktore Ināra Nešpore
Kontakti: 65430939;  Fakss: 65430939; spcpiladzis@inbox.lv
Sociālo pakalpojumu centrs “Pīlādzis “ nodrošina personām ar garīga rakstura traucējumiem diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīves vietu.

01.10. 2016 Kalupes pagasta seniori tika iepriecināti ar radošo darbnīcu
2
5.11.2016  “Laima” aicina radīt svētku brīnumu Latvijas maznodrošinātajām daudzbērnu ģimenēm
28.11.2016  Vilciņu ģimene piedalījās “Laimas” namiņa atklāšanā
08.12.2016 Sociālie darbinieki iepazinās ar rehabilitācijas centru “POGA”
      01.2017 Pasniegta “Latgales gada balva 2016”
      02. 2017 Atskaite par 2016. gadā
      03.2017 Ligita Liepiņa saņēma Labklājības ministrijas kokursa balvu
12.07.2017 TIEK REALIZĒTS PROJEKTS „MĒS LĪDZĀS JUMS, JŪS LĪDZĀS MUMS”